Soustružení v oblasti obrábění kovů
Soustružení v oblasti obrábění kovů

Řešení snímačů zaručují vysokou disponibilitu zařízení

Armatury, ventily, upevňovací prvky a součásti motorů a převodovek v automobilových motorech, průmyslových strojích a domácích spotřebičích: Denně pracujeme s těmito sériovými kovovými součástmi.

Jejich výroba je mimořádně cenově výhodná, když jsou třískově obráběné na soustruhu a jejich konstrukce je do značné míry rotačně symetrická. To platní zejména u dílů, které jsou při výrobě upnuté a jsou automaticky přiváděny a odebírány.

Společnost Balluff podporuje tuto cenově výhodnou, automatizovanou výrobu. Protože snímače rozhodujícím způsobem přispívají k tomu, že procesy mohou být sledovány v co nejkratším taktu a s vysokým stupněm automatizace.

Příklady aplikací

 • Sledování nakladače tyčí

  Sledování přívodu tyčového materiálu indukčními snímači

  Řešení

  Indukční snímače BES společnosti Balluff sledují přívod tyčového materiálu na několika místech. Zaručují tak bezproblémový výrobní proces a optimální vytížení stroje. A podporují bezobslužný směnový provoz.

  Speciální charakteristiky

  • bezproblémová výroba s optimálním vytížením stroje díky spolehlivému sledování
  • lze pracovat v bezobslužném směnovém provozu
  Obrábění kovů, sledování nakladače tyčí
  Najít vhodné výrobky Ke stažení

  Průmyslový tým

  Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

 • Polohování koníku

  Sledování přívodu tyčového materiálu indukčními snímači

  Řešení

  Naše magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy BTL zajišťují mimořádně spolehlivé a hospodárné polohování koníku vašeho soustruhu. Například hydraulicky nebo motorem poháněnou osou.

  Pro jemné polohování lze snadno namontovat druhý měřicí systém.

  Speciální charakteristiky

  • spolehlivé a levné polohování koníku
  • možnost montáže druhého měřicího systému pro jemné polohování
  Obrábění kovů, polohování koníku
  Najít vhodné výrobky Ke stažení

  Průmyslový tým

  Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

 • Vyrovnání lunety

  Kompaktní a přesné polohování lunety tyčovými magnetostrikčními měřicími systémy pro snímání polohy

  Řešení

  Lunety podporují obrábění dlouhých nebo těžkých soustružených předmětů. Tyčový magnetostrikční měřicí systém pro snímání polohy BTL sleduje polohu pístu. Kvůli kompaktnímu a přesnému polohování lunety jsou sdruženy akční člen a snímač.

  Speciální charakteristiky

  • kompaktní a přesné polohování lunety
  Obrábění kovů, vyrovnání lunety
  Najít vhodné výrobky Ke stažení

  Průmyslový tým

  Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

 • Kontrola upnutí obrobku

  Široké spektrum měřicích systémů pro maximální přesnost při upínání obrobku

  Řešení

  Aby mohl být obrobek obráběn správně a v rovnoměrné kvalitě, musí být řádně usazen ve sklíčidle soustruhu. Snímače se spínacím výstupem a stále více také indukční měřicí systémy pro snímání polohy BIP s nepřetržitým výstupním signálem spolehlivě a precizně kontrolují upnutí obrobku.

  Společnost Balluff nabízí široké spektrum měřicích systémů pro různé rozměry. Od délky pouhých několik milimetrů až po 130 mm.

  Speciální charakteristiky

  • precizní kontrola upnutí obrobku
  • široké spektrum měřicích systémů, délka několik milimetrů až 130 mm
  Obrábění kovů, vyrovnání lunety
  Najít vhodné výrobky Ke stažení

  Průmyslový tým

  Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

 • Detekce polohy revolveru

  Indukční snímače kontrolují správnou polohu revolverové hlavy.

  Řešení

  Indukční snímače BES detekují, jestli revolverová hlava po skončení rotačního pohybu dosáhla správné referenční polohy. Tyto snímače detekují jak upnutí v revolveru, tak zajištění.

  Speciální charakteristiky

  • správná referenční poloha revolverové hlavy
  • Indukční snímače detekují upnutí v revolveru a zajištění
  Obrábění kovů, detekce polohy revolverové hlavy
  Najít vhodné výrobky Ke stažení

  Průmyslový tým

  Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

 • Kontrola hnacích řemenů

  Detekce přítomnosti a kontrola funkce hnacích řemenů kapacitními nebo indukčními snímači

  Řešení

  Obráběcí stroje k přenosu rotačních pohybů často využívají hnací řemeny. Jejich přítomnost a funkce musí být průběžně kontrolována.

  Pro tento úkol se v závislosti na konstrukci hnacího řemenu hodí kapacitní snímače BCS nebo indukční snímače BES společnosti Balluff. V případě poruchy vypnou pohon.

  Speciální charakteristiky

  • spolehlivá kontrola hnacích řemenů
  • různé snímače podle konstrukce hnacího řemenu
  • zastavení pohonu v případě poruchy
  Obrábění kovů, kontrola hnacích řemenů
  Najít vhodné výrobky Ke stažení

  Průmyslový tým

  Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.