Mobilní pracovní stroje
Mobilní pracovní stroje

Technologická rozmanitost pro široké spektrum použití

Jak rozmanité je spektrum použití mobilních pracovních strojů, tak rozdílné jsou požadavky. Pro splnění vašich speciálních požadavků máte u firmy Balluff k dispozici široké spektrum řešení, které je založeno na velké technologické rozmanitosti a dlouholetém know-how v oblasti automatizace.

U firmy Balluff si tudíž můžete vybrat svou snímací techniku přesně vyladěnou na použití, ať již se jedná o zajištění rovnoběžné žací lišty, použití správného nářadí pro bagr, přesné polohování mobilních jeřábů, hlídání vík motorového prostoru, nebo detekci správného neseného nářadí stroje. Nadto umožňujeme funkci mnoha dalších aplikací. Oslovte nás.

Mobilní pracovní stroje (soubor PDF)
Zemědělství a lesnictví
Zemědělství a lesnictví
Stavební stroje a důlní vozidla
Stavební stroje a důlní vozidla
Logistická vozidla a vozidla pro manipulaci s materiálem
Logistická vozidla a vozidla pro manipulaci s materiálem
Komunální a speciální vozidla
Komunální a speciální vozidla