Detekce koncových a referenčních poloh
Detekce koncových a referenčních poloh

Rozsáhlé portfolio miniaturní senzoriky pro optimální řešení

Binární snímače s různými technologiemi zaručují jednoduché a spolehlivé snímání polohy při detekování koncových a referenčních poloh. Naše miniaturní konstrukční řady s malými rozměry a nízkou hmotností přesvědčí při nedostatku místa a při použití u pohyblivých aktuátorů a os. Například u chapačů, portálových nakladačů nebo aplikací pick-and-place, kde každý ušetřený gram hmotnosti zvyšuje energetickou účinnost zařízení.

Všude ve strojírenství se snímají otáčky – například přímo v pohonu nebo u různých hřídelů balicího stroje. K měření otáček a detekci směrů otáčení a klidového stavu máme od nás vždy řešení odpovídající vašim požadavkům. Při jednoduchém snímání si často vystačíte s jedním nebo při současné detekci směru otáčení se dvěma indukčními standardními snímači.
Pro náročné aplikace při vysokých otáčkách nebo potřebě přesného měření otáček jsou správnou volbou naše systémy měření úhlu s magneticky kódovanými kroužky.

Příklady aplikací