Pro všechny hydraulické pohonné systémy vám firma Balluff nabízí širokou paletu řešení snímačů, síťových i systémových řešení
Pro všechny hydraulické pohonné systémy vám firma Balluff nabízí širokou paletu řešení snímačů, síťových i systémových řešení

Jak pro klasické hydraulické soustavy s centrálním agregátem a více pohony válců, tak také pro nezávislé, decentralizovaně použité servohydraulické osy s integrovaným čerpadlem a řídicí elektronikou – pro všechny hydraulické pohonné systémy vám Balluff nabízí širokou paletu řešení snímačů, síťových i systémových řešení.

Vysoce přesné měřicí systémy dávají nepřetržitě přesnou zpětnou vazbu polohy v regulačním okruhu. Inteligentní snímače s klasickým rozhraním nebo rozhraním IO-Link kontrolují koncovou polohu, postavení, úroveň tlaku a naplnění. Inteligentní software interpretuje data snímačů a zajišťuje správná opatření. Lze tak podstatně zvýšit bezpečnost, efektivitu i kvalitu zařízení.

Řešení pro hydrauliku (soubor pdf)
Cílený pohyb na všech úrovních
Cílený pohyb na všech úrovních
Námořní a lodní technika
Námořní a lodní technika
Ocelářský a hutní průmysl
Ocelářský a hutní průmysl
Snímače pro všechny oblasti výroby energie
Snímače pro všechny oblasti výroby energie
Lisy
Lisy
Těžba ropy a plynu
Těžba ropy a plynu
Dřevozpracující a papírenský průmysl
Dřevozpracující a papírenský průmysl
Hornictví, povrchová těžba/těžba surovin
Hornictví, povrchová těžba/těžba surovin
Vodní ocelové konstrukce
Vodní ocelové konstrukce