Transparentnost v montážním procesu s RFID
Transparentnost v montážním procesu s RFID

Trojí informace pro úspěšné dohledání

Výrobní zařízení s automatizovanou montáží kladou zvláštní požadavky na dohledatelnost oběžných zásob. Přesná dohledatelnost v reálném čase umožňuje úplnou transparentnost procesů. Se všemi informacemi k původu použitých součástí.
Většina automatizovaných výrobních linek je nadto flexibilní, to znamená, že na jedné lince se vyrábí případně více provedení výrobku.

Pro celý proces montáže jsou zásadní prováděcí informace, procesní informace a informace o původu pro dohledání.

Prováděcí informace

Popisují všechny proměnné při výrobě dílu. Je tak zřejmé, co je potřebné pro výrobu daného provedení. Prováděcí informace se mohou nacházet na místě na tagu RFID nebo v centrální databázi, na kterou odkazuje tag RFID.

Procesní informace

Obsahují výsledky všech interních testů procesu, jakož i zařízení Poka Yoke. Slouží tak především pracovnímu toku a archivaci. Při kontrole pracovního toku se výsledky interních zkoušek procesu odpovídajícím způsobem postupují procesu tak, aby tento mohl být upraven.
Pokud nějaký díl v této zkoušce neobstojí, může být veden mimo následné úseky přímo k dodatečné opravě, kde technik dostane přesný popis problému. Díky archivaci jsou všechna data k dispozici i po výrobě.

Informace o původu

Umožňují dohledání všech součástí použitých při finální montáži. Tato data jsou konsolidována procesními informacemi. Je tak dokumentována celá výroba výrobku. To je nepostradatelné pro možné svolávací akce, jakož i pro dodržení právních předpisů.