Detekce výrobních vad a vad zpracování
Detekce výrobních vad a vad zpracování

Řešení identifikace podporují vysokou produktivitu

Co možná nejčasnější detekce výrobních vad a vad zpracování je zásadním faktorem pro vysokou produktivitu. Jsou zde rozhodující průběžné kontroly během výrobního nebo balicího procesu. Zamezují výpadkovým šaržím a snižují vaše náklady.

Výrobky nesplňující standardy kvality nebudou vůbec stáčeny, baleny a odesílány. Tyto mohou být naopak dodatečně opraveny v běžícím procesu nebo vyřazeny. Nepotřebujete svolávací akce a předem zamezíte tomu, aby došlo k poškození vašeho image.

Pro zajištění kvality dostanete u firmy Balluff široké spektrum řešení, která spolehlivě zkontrolují vaše výrobky i procesy. Prostřednictvím různých technologií můžeme optimálně plnit vaše požadavky.

Naše systémy RFID zajišťují průběžnou dohledatelnost v celém procesním řetězci: od dodání surovin přes zpracování a balení až ke spotřebiteli. Za tímto účelem disponují rozmanitým spektrem datových nosičů, hlav pro čtení/zápis a vyhodnocovacích jednotek pracujících s vysokou (HF) i ultravysokou (UHF) frekvencí).

Průmyslovým zpracováním obrazu si zajistíte vysokou jakost výrobků a zaručíte bezpečnost potravin. Naše průmyslové kamery jednoznačně detekují výrobní vady i vady zpracování. Navíc bodují mimořádným pohodlím pro uživatele, protože je lze (jako např. náš výrobek SmartCamera) snadno instalovat a intuitivně ovládat – zcela bez předchozích znalostí.

Řešení pro kontrolu výrobků a procesní kontrolu

 • Jednoznačné přiřazení surovin

  Surovina se musí již při dodání nasnímat a identifikovat, aby mohla být jednoznačně přiřazena. Toto umožňují například tak zvané kódy PDF417, které se nacházejí na surovině. Jelikož jsou tyto kódy různě umístěny a často se nenachází ve stejné výšce, nejsou zde vhodné stacionární čtečky.

  Pomocí našich ručních čteček BVS HS-P naproti tomu nasnímáte tyto kódy jednoduše a velmi pružně. Rychle a spolehlivě načtete všechny běžné 1D, 2D i kombinované čárové kódy dokumentů, plastových štítků, základních desek i kovových dílů. Tyto robustní čtečky jsou ergonomické a poskytují vám nejvyšší čtecí výkon.

  Detekce kódu PDF417 dodávaných surovin

 • Optimalizace kvality výrobků i procesů prostřednictvím dohledatelnosti

  Pokud byste chtěli kontrolovat každý z vámi použitých materiálů i všechny výrobní kroky, jsou ideální samořídicí systémy. Systém RFID tak snímá a dokumentuje všechna data a zajišťuje, aby pro vás byl doložitelný každý výrobní krok, každý použitý materiál i každý provozní prostředek. Všechny informace máte k dispozici v reálném čase, takže lze provádět korekce již v běžícím procesu. RFID umožňuje obsáhlou transparentnost, zajišťuje vám vysokou kvalitu výrobků a současně vytváří předpoklad pro optimalizaci procesů.

  Opt. kval. výr. i proc. prostř. dohled.

 • Zajišťování kvality pomocí monitorování výrobních prostředků

  Aby bylo při výrobě čokolády zajištěno, že čokoládové formy zůstanou při použití nepoškozené, můžete je kontrolovat pomocí RFID a v ideálním čase vyměnit. Protože systém RFID bezpečně identifikuje vaše čokoládové formy a současně hodnotí jejich stav. Za tímto účelem zjišťuje naše k tomu vyvinuté softwarové řešení podporované RFID procesní čas, jakož i četnost mycích operací a porovnává je s empiricky zjištěnými mezními hodnotami pro opotřebení formy. Vždy tak znáte stav svých výrobních prostředků a můžete opotřebené formy včas stáhnout z oběhu. Management výrobních prostředků pomocí RFID zamezuje zmetkům a dodává vám data, která můžete navíc vyhodnocovat pro efektivní používání vašich provozních prostředků.

  Zajišťování kvality pomocí monitorování výrobních prostředků

 • Kontrola produktů a procesní kontrola ve stáčecích zařízeních

  Zajistěte si efektivní a správný proces stáčení a vsaďte na náš světelný pás BLA. Tento spolehlivě sleduje výšku a průměr lahví ve vašem stáčecím zařízení. Světelný pás s vysokým rozlišením detekuje nejdříve šířku krku láhve a porovná ji pak s dříve naučenými hodnotami. V druhém kroku je zvolen správný uzávěr. Další světelný pás následně podle výšky láhve zkontroluje, zda je uzávěr na láhvi těsně usazen. Jste tak na bezpečné straně – jak při kontrole výrobku, tak také při kontrole procesu.

  Kontr. výr. a proc. kontr. ve stáč. zař.

 • Ověřování dat a čísel sérií v balicím procesu

  Právě při balení záleží na vysokém tempu. Datum výroby a datum expirace kazících se potravin i čísla sérií musí být možné rychle a bezpečně přiřadit. Toto se vám podaří se systémy Vision Solutions firmy Balluff. Prostřednictvím optické detekce můžete bezpečně ověřovat všechny běžné 1D i 2D čárové kódy i všechny kombinované kódy.

  Naše řešení pro průmyslové zpracování obrazu vám otevírají široké spektrum použití. Navíc je lze ovládat intuitivně. To je činí velmi pohodlnými pro uživatele a tím vysloveně efektivními.

  Detekce kódů a nešifrovaných textů na obalech