Proces Poka Yoke
Proces Poka Yoke

Jak Poka Yoke funguje

Možná slabá místa se odstraňují již při vývoji výrobní linky. Přesto se během provozu často vyskytnou nepředvídatelné obtíže. Tyto je nutno identifikovat, zavést detekční metodu a vyvinout postup pro jejich kontrolu.

Dodržování vysokých standardů kvality je předpokladem optimální výroby. Cíleným managementem chyb s koncepcí Poka Yoke firmy Balluff je to zaručeno již v probíhajícím procesu.

Díky transparentní výrobě je doložitelný každý krok. Včas lze identifikovat typická slabá místa a přijmout protiopatření. To zvyšuje bezpečnost výroby, umožňuje rychlé opravné cykly a pohotová přizpůsobení při měnících se požadavcích.

Tato nezbytná transparentnost a flexibilita je díky snímací technice Balluff zaručena

Krok jedna a dvě: Identifikace a detekce

 • Identifikace problémových míst

  Zajištění standardů kvality prostřednictvím kontrol Poka Yoke

  Typická slabá místa

  Typickými zdroji chyb jsou chybějící a nesprávné díly, nedostatečné vyhodnocení barev, chybný průběh montáže nebo také ruční zadávání údajů a seřizování strojů.

  Další problémová místa

  Častým problémem výroby jsou závity. Chybějící nebo neúplné závity se mohou vyskytnout u šroubů, svorníků a závitových otvorů.

  Velkým problémem je také nalezení vhodného šroubu pro určitý utahovací moment a pořadí utahování. Elektrické regulace utahovacího momentu jsou krokem správným směrem, nemohou však zabránit problémům. Umísťování nástrojů s utahovacím momentem se ukázalo být úspěšným.

  Chyby se mohou vyskytnout také všude tam, kde se ručně označuje nebo popisuje. Takovým chybám lze zamezit jednoduchým systémem dohledatelnosti.

  Řešení

  Při zamezování chyb platí: Každý ručně prováděný výrobní krok může vést k chybě. Toto zahrnuje všechny montážní operace a nastavení strojů. V těchto oblastech je nutno vyhodnocením zajistit, aby byly plněny odpovídající standardy kvality, jako například Total Quality Management (TQM). Pro každou montážní operaci by obecně měly proběhnout nejméně dvě kontroly Poka Yoke.

  Speciální charakteristiky

  • zajištění odpovídajících standardů kvality prostřednictvím kontrol Poka Yoke
  • jednoduchý systém dohledatelnosti pro zamezení typických chyb
  Vizuální kontrola a nastavení sklonu automobilových sedadel

  V této aplikaci se nastavuje a vizuálně kontroluje sklon automobilových sedadel.

 • Implementace detekce chyb

  Kontrola procesních kroků snímači a kamerovými systémy pro zamezení chyb

  Snímače a kamerové systémy Balluff kontrolují, zda byly řádně provedeny všechny procesní kroky. Na základě tohoto lze zamezit chybám.

  Pasivní a aktivní zamezování chyb

  Existují dvě metody, jak zabránit chybám ve výrobě: pasivní a aktivní zamezování chyb.

  Pasivní zamezování chyb zajišťuje mechanickým kódováním to, že proces nemůže být proveden nesprávně. To je vysloveně efektivní a hospodárné.

  Při aktivním zamezování chyb kontrolují snímače a kamerové systémy, zda byl procesní krok proveden řádně. To je pružnější a může poskytnout více dat než pasivní zařízení. Kromě toho lze lépe integrovat metody zajišťující dohledatelnost. Pro zavedení aktivního zamezování chyb se používá diskrétní či analogový snímač, snímač barvy nebo systém založený na kameře.

  Zavádění snímačů

  Snímače disponují standardizovaným výstupy, které jsou provedeny buď diskrétně (ano/ne), anebo analogově (měření). To, které provedení je nutné použít, vyplývá z příslušného zadání.
  Každý výstup lze libovolně zpracovat. Je tak například možné aktivovat jednoduché kontrolky, měřicí přístroje nebo také vyváděcí funkce k vyřazení nebo dodatečné opravě.

  Zavádění kamerových systémů

  Kamerové systémy nachází použití tam, kde klasické snímače naráží na své hranice. Je přitom nutné rozlišovat mezi kamerovými systémy a kamerovými snímači.

  Kamerové snímače jako kamerový snímač BVS od firmy Balluff se výborně hodí pro zamezování chyb. Jsou jednoduché, hospodárné a flexibilní.

  Kamerové systémy nabízí výhody při složitých operacích, jako je například řízení robotů, analýza, zachycování a ukládání obrazu.

  Implementace detekce chyb

  Pasivní a aktivní zamezování chyb ve srovnání