Detekce založená na snímačích
Detekce založená na snímačích

Snímače pro všechny oblasti detekce založené na snímačích

Využijte naši detekci založenou na snímačích k zamezení chyb.
Naše portfolio zahrnujte snímače detekující objekty, snímače pro měření dráhy a vzdálenosti, jakož i optoelektronické snímače.

Využijte naši detekci založenou na snímačích k zamezení chyb. Naše portfolio zahrnujte snímače detekující objekty, snímače pro měření dráhy a vzdálenosti, jakož i optoelektronické snímače. Snímače Balluff detekující objekty spolehlivě kontrolují, zda je přítomen nějaký objekt. Dodávají výsledky ano/ne. Jsou jednoduché, efektivní a řeší mnoho aplikací. Tento způsob dotazování je ideální, když jsou kontrolované objekty dobře upevněné.

Snímače pro měření dráhy a vzdálenosti jsou požadovány tehdy, když mají být kontrolovány objekty a jejich umístění.

Naše optoelektronické snímače detekují odpovídající barvu a správný materiál kontrolovaných objektů.

Řešení pro zamezení chyb

 • Dohledatelnost pro systém „just in sequence“

  Jednoduše integrovatelné řešení zaručuje bezchybné řízení pořadí

  Just in sequence (JIS) je zdokonalení materiálového toku just in time (JIT). JIS je běžný na montážních linkách ve flexibilní výrobě a dodává správné montážní díly ve správném čase a správném pořadí.
  Pořadí je sladěno s postupem montáže. Odpovídající komponenty jsou tak automaticky správně umísťovány.

  Dohledatelnost každého výrobního kroku kromě toho zajišťuje dodání výrobků ve správném pořadí. Kombinací RFID a skeneru multičárového kódu se totiž výrobky jednoduše detekují a sledují.

  Toto řešení je snadno integrovatelné do stávajících procesů a zaručuje bezchybné řízení pořadí.

  Speciální charakteristiky

  • Materiálový tok just in sequence
  • Dodávání výrobků just in sequence díky kombinaci RFID a skeneru multičárového kódu
  • jednoduše integrovatelné do stávajících procesů
  • bezchybné řízení pořadí
  Dohledatelnost pro systém „just in sequence“

  Kombinace RFID a skeneru multičárového kódu zaručuje dodávání výrobků just in sequence.

 • Řízení odchylek pomocí systémů RFID

  Bránění odchylkám třemi metodami

  Dohledatelnost je pevnou součástí flexibilní výroby. Každý vyrobený díl lze dohledat a identifikovat. K tomuto je v prováděcích datech demonstrativně úplně popsán ideální typ. Pokud je jeho barva například tmavě modrá, musí toto potvrdit snímač barvy. Snímače barev nebo kamerové systémy tak prověřují to, co zadávají prováděcí data.

  Pokud se kontrolovaný objekt odchyluje od zadaného prototypu, lze odchylku řídit pomocí jednoho ze tří následujících postupů. Pro realizaci těchto postupů se používají systémy RFID.

  Vyřazení

  Při vyřazení je nutno dotčený díl buď zničit, nebo označit tak, aby nebyl v následných procesech použitelný. Pomocí dohledatelnosti je jednoduché zajistit, aby byly vyřazené díly vyvedeny z výrobního procesu.

  Nové zařazení

  V určitých případech lze výrobky, které zcela nebo zčásti nevyhovují specifikacím, nově zařadit například jako zboží jakosti B.

  Dodatečná oprava

  Pro dodatečnou opravu lze zastavit výrobu, aby byl dotčený díl upraven hned na místě. Jelikož to však může s sebou nést nevýhody pro celý výrobní závod, je lepší zřídit úsek dodatečných oprav. To je běžné tehdy, když výrobek na běžících pásech prochází různými montážními operacemi. Pokud je zjištěna chyba, lze obejít následné procesy a předložit opravárenskému technikovi přesný popis chyby. Po opravě lze dodatečně opracovaný díl prostřednictvím dat dohledatelnosti vrátit zpět do výrobního procesu. Již provedené kroky se přeskočí.

  Speciální charakteristiky

  • efektivní reagování na případné odchylky od zadaného prototypu
  • tři postupy pro řízení odchylek
  Řízení odchylek pomocí systémů RFID

  dohledatelnost ve flexibilní výrobě

 • řízení pořadí barev pomocí snímačů True Color

  Správná přiřazení barev optimalizují vaše procesy

  Časté změny barev na jedné výrobní lince jsou ve flexibilní výrobě na denním pořádku. Pro operátory je časem obtížné barvy správně přiřazovat. Proto se naše snímače True Color staly důležitým faktorem úspěchu koncepce Poka Yoke. Pomocí jednoduše ovladatelných, spolehlivých snímačů lze detekovat nejrůznější barvy a barevné odstíny.

  Pro správně probíhající proces prověřují snímače True Color komponenty jak při přípravě dodávky, tak také po jejím doručení. Pokud je potřeba více barevných kombinací, srovnávají snímače různé barvy různých komponent a ukazují, když tyto souhlasí.

  Speciální charakteristiky

  • správné přiřazení barev
  • snadno ovladatelné, spolehlivé snímače True Color
  • rozeznávání nejrůznějších barev a barevných odstínů
  • prověřování komponent při přípravě dodávky i po doručení dodávky
  řízení pořadí barev

  řízení pořadí barev pomocí snímačů True Color

 • Komplexní snímací aplikace s kamerovými snímači Vision

  Dokonalý nástroj pro zamezení chyb

  Pro většinu výrob jsou kamerové systémy předimenzované: příliš drahé, příliš složité, příliš mnoho funkcí. Naše kamerové snímače BVS jsou naopak jednoduše nainstalovatelné a vysloveně snadno ovladatelné. A vaše investice se rychle amortizuje.

  Jeden snímač namísto mnoha různých snímačů

  Kamerový snímač BVS je nanejvýš výkonný nástroj pro zamezení chyb v téměř všech výrobních odvětvích. Spolehlivě rozezná přítomnost nebo chybění nějakého dílu nebo znaku, zkontroluje jeho umístění a rozměry. A zajistí spolehlivou kontrolu čárového kódu.
  Díky svým rozsáhlým funkcím přebírá kamerový snímač BVS často úkoly mnoha různých snímačů. Tím překonává jiné snímače své třídy.

  Zvyšování kvality výrobků

  S použitím našich kamerových snímačů BVS odpadají nespolehlivé ruční kontroly. Namísto auditů bodují kamerové snímače se 100% kontrolami kvality – s rozlišením, které taková kontrola potřebuje.

  Snižování nákladů

  Díky rozsáhlým funkcím snímače nepotřebujete žádná komplikovaná řešení s mnoha snímači. A současně šetříte náklady. Naše kamerové snímače BVS vám nabízí dobrý poměr cena/výkon. Zvolte si jednoduše mezi čtyřmi modely s více výkonovými stupni a jediným, snadno ovladatelným softwarovým balíkem. Pro krátké přípravné doby a nízké náběhové náklady.

  Zvyšování produktivity

  Automatizované kontroly kamerových snímačů BVS zamezují chybám v procesu a zvyšují rychlost vaší výroby. Vysoké rozlišení kódování zaručuje vysokou spolehlivost. A minimalizuje se nesprávné načítání kódů.
  Časné rozeznávání chyb snižuje neplánované doby výpadků a snižuje zmetkovost. Zvýšená funkčnost a flexibilita kromě toho zkracují plánované výpadky.

  Komplexní snímací aplikace

  Komplexní snímací aplikace s kamerovými snímači Vision