Snímací technika pro drsné výrobní podmínky
Snímací technika pro drsné výrobní podmínky

Nejvyšší spolehlivost ve tvrdém průmyslovém prostředí

V průmyslovém prostředí vládnou často ztížené podmínky: vysoké teploty, rozstřik při svařování a rozstřikovaný kov
nebo odletující jiskry, nárazy či agresivní chladiva a maziva značně zatěžují použitou snímací techniku. Napříč všemi odvětvími proto platí vysoké technické požadavky. Snímače firmy Balluff jsou vyrobeny právě pro tato tvrdá nasazení.

Extrémně odolné

Snímače Balluff jsou intenzivně zkoušeny v naší akreditované laboratoři v testech životnosti Highly-Accelerated-Lifetime-Tests (HALT) a již během vývoje jsou optimalizovány pro tvrdé nasazení. Naše snímače se zvláště dlouhou životností prodlužují doby použitelnosti, zabezpečují disponibilitu zařízení, a přispívají tak ke snižování nákladů.

Rozmanité použití

Firma Balluff vám nabízí široké spektrum průmyslových snímačů s kabely odpovídajícími jejich použití a s vhodným příslušenstvím. Podle provedení jsou naše komponenty odolné proti teplotě nebo nárazům a agresivním médiím. Pro vás to znamená maximální flexibilitu v použití pro nejrůznější aplikace.

Celosvětově homologované

Naše snímače jsou mezinárodně homologované a celosvětově dostupné. Nadto vám nabízíme rozsáhlou podporu na celém světě. S osobním poradenstvím, praxi blízkými školeními a individuálními řešeními.

Snímací technika a příslušenství pro drsné výrobní podmínky

 • Žáruvzdorné snímače proti vysokým teplotám

  Dlouhá životnost a stabilita díky žáruvzdornosti

  Slévárny a kovárny bojují jak s dlouhotrvajícím teplotním zatížením, tak také s krátkými špičkami maximálních teplot. U snímací techniky mohou tato tepelná zatížení vést k významnému snížení výkonnosti, nebo dokonce k úplnému výpadku.

  Naše snímače jsou speciálně konstruovány pro vysoké teploty. Nadto vám nabízíme také žáruvzdorné zvláštní příslušenství.

  Snímače Balluff jsou testovány systémem HALT, mají zvláště dlouhou životnost a dokonale se hodí jako trvalé a stabilní řešení. Snímače a zvláštní příslušenství od firmy Balluff není nutno často vyměňovat. V důsledku toho potřebujete méně náhradních dílů, máte kratší prostoje, a nakonec nižší náklady.

  Snímací technika pro vysoké teploty ve slévárně

  Snímací technika pro vysoké teploty ve slévárně

 • Odolné proti odletujícím jiskrám a rozstřikovanému kovu

  Snímače odolné proti svaření a kabely se speciálním povlakem

  Vyhledávač výrobků

  Ve slévárnách, kovárnách a v oblasti svařování je snímací technika zařízení a strojů často vystavena rozstřikovanému kovu a odletujícím jiskrám. Tyto rozstřikované materiály mohou při dopadu způsobit poškození žárem. Nebo se mohou zachytit na snímačích a kabelech a negativně ovlivnit jejich funkčnost.

  Firma Balluff má pro tento problém v portfoliu více řešení:
  Pro aplikace, které nedovolují použití ochranných zařízení, nabízíme snímače odolné proti svaření a kabely se speciálním povlakem. Zabraňuje jednak tomu, aby se z rozstřikovaného kovu mohly vytvořit vrstvy. Jednak tomu, aby se zkreslovala elektromagnetická pole v detekovaných vzdálenostech.

  Snímače odolné proti svaření pro použití při rozstřikování kovu a odletujících jiskrách

  Snímače odolné proti svaření pro použití při rozstřikování kovu a odletujících jiskrách

 • Robustní snímače proti nárazům a mechanickému opotřebení

  Přesné měření přes vysoké mechanické zatížení

  Ve výrobním průmyslu jsou nárazy a mechanická zatížení nevyhnutelně na denním pořádku – například v automobilovém průmyslu při výrobě náprav, výfukových soustav nebo podvozků.

  Aby bylo možné odolávat takovým silám, musí být snímače konstruovány speciálně pro takové požadavky. Jako snímače firmy Balluff: jak snímací technika, tak také příslušenství vyvíjíme tak, aby i při působení velkých sil byla ještě zaručena absolutní spolehlivost. Tím se značně zvyšují doby použitelnosti vašich zařízení a lze efektivně snižovat vaše náklady.

  Snímače jsou konstruovány pro vysoká mechanická zatížení

  Snímací technika pro vysoká mechanická zatížení

 • Odolné snímače proti agresivním chladivům a mazivům

  Spolehlivé výsledky přes agresivní a abrazivní média

  Chladiva a maziva, která se používají při obrábění, jsou zpravidla velmi agresivní. Materiál, který se montuje v oblasti obrábění, proto musí odolávat nejrůznějším chemickým i mechanickým zátěžím. Totéž platí při operacích čištění pomocí CO₂: zde se nečistota a zatvrdnutí snášejí proudem stlačeného vzduchu se suchým ledem. Nízké teploty dosahující až −78,9 °C a otěr vyvolaný proudem stlačeného vzduchu mohou poškodit zde používanou snímací techniku.

  Snímače a příslušenství od firmy Balluff jsou na úrovni těchto požadavků, neboť jsme je vyvinuli speciálně pro takové oblasti použití. Naše výrobky mají jak třídu krytí IP 67, tak také IP 69K (to je důležité u vysokotlakých čisticích zařízení).

  Snímače pro použití u agresivních médií: Třída krytí IP 67 a IP 69K

  Snímací technika pro použití u agresivních médií