Software společnosti Balluff

S digitálními řešeními k chytré továrně

Vaše stávající systémy doplňujeme nebo spojujeme řešeními digitalizace a IIoT na míru. Při vývoji těchto řešení důsledně dbáme na vaše stávající automatizační a IT prostředí.

Naším cílem je vytvořit pro vás měřitelnou přidanou hodnotu ve vašem specifickém výrobním prostředí. Přínos pro vás? Nezasahujeme do světa vašich stávajících systémů (MES, ERP, QA), nýbrž síťově propojujeme je i v nich generovaná data. Informace, které jsou získávány tímto propojením dat, vedou k novým poznatkům o vašich výrobních procesech. Se samotnými singulárními daty by to nebylo možné.

Nechte se inspirovat inovativními řešeními, která vám exemplárně představujeme na zvolených příkladech použití.

Příklady použití

 • Kontrola stavů strojního zařízení

  Váš cíl

  Chcete bezproblémové zjišťování všech výrobně významných dat, abyste zvýšili produktivitu sledováním stavů strojního zařízení.

  Váš úkol

  • Používáte již několik různých systémů, které tato data zjišťují.
  • Dosud jste neměli možnost tyto systémy efektivně spojit.

  Naše řešení

  Abychom vám umožnili celkové sledování stavu, spojíme vaše systémy s našimi technickými znalostmi a vaším oborovým know-how, poskytneme vám podporu při identifikaci správných dat a doplníme chybějící data.

  Pouze s takovými řešeními na míru podle konkrétního použití lze významně optimalizovat vaše výrobní procesy. Protože tato řešení přispívají k naprosté transparentnosti výrobních procesů. A pomáhají vám zvyšovat celkovou účinnost zařízení. Kromě toho získáte základ pro nové obchodní modely.
  Pro technickou realizaci kontroly stavů strojního zařízení používáme následující servisní bloky:

  • Integrace backendu
  • Návrh a integrace hardwaru
  • Řízení dat

 • Automatizované zvýšení výroby a optimalizované plánování zdrojů v intralogistice

  Váš cíl

  Chcete kontinuálně sledovat výrobní procesy, abyste mohli pružně reagovat na problémová místa a prodlevy. Navíc mají být na základě přesné předpovědi optimálně využívány zdroje. Proto, abyste co nejlépe vytěžovali stroje a neustále měli k dispozici ideální množství surovin a dostatek provozních prostředků.

  Váš úkol

  • Váš virtuální systém a reálná situace ve výrobním provozu nejsou propojené.
  • Chybějí informace o aktuální poloze a dostupnosti provozních prostředků.
  • Zaznamenáváte rostoucí nedostatek odborných pracovních sil.

  Naše řešení

  Vaše systémy propojíme a pomůžeme vám zajistit výstup získaných dat na správném místě. Automatickými hlášeními o dostupnosti zařízení tak můžete snížit náklady při plánování výroby. A plánování je převedeno z principu „push“ (řízené člověkem) na princip „pull“ (řízené zařízením). Přechodem na výrobu, která se sama řídí, vyřešíte rostoucí nedostatek odborných pracovních sil. Víte, kde a v jakém stavu se nacházejí výrobní prostředky, a můžete je zajišťovat ve skutečně potřebném množství. Šetříte tak místo, čas i zdroje. A jste na cestě k chytré továrně. Pro technickou realizaci automatizovaného řízení výroby a optimalizovaného plánování zdrojů v intralogistice používáme následující servisní bloky:

  • Integrace backendu
  • Návrh a vývoj HMI
  • Integrovaný vývoj
  • Návrh a integrace hardwaru

 • Správa nástrojů na míru

  Váš cíl

  Chcete zajistit bezproblémovou evidenci a sledovatelnost svých výrobních nástrojů. A kromě toho můžete sledovat, kdy, v jakém rozsahu a za jakých podmínek byl nástroj používán při výrobě. Navíc byste chtěli vědět, kdy byl proveden poslední servis a zda byl proveden řádně.

  Váš úkol

  • Potřebujete data přímo na nástroji, nechcete ale žádný dodatečný hardware pro načítání, resp. ukládání dat v nedefinovaných místech čtení na nástroji.
  • Váš servis nemá vždy přístup na síť.

  Naše řešení

  Pomocí aplikace chytrého telefonu se zjednodušuje správa nástrojů a optimalizuje servis. Softwarové řešení spolupracuje s hardwarem RFID firmy Balluff, který je instalován na nástroji uživatele. Vytváří tak rozhraní mezi strojem, nástrojem a obsluhou a optimalizuje servis pro koncového zákazníka. Protože aplikace umožňuje sledovat a vyhodnocovat data životního cyklu nástrojů nejen na stroji, ale i pohodlně na jakémkoli místě výroby – bez dodatečného hardwaru. Čitelný typový štítek RFID umístěný na nástroji ukládá specifická zákaznická data a při výměně nástroje pomáhá při nastavení potřebných parametrů nástroje na stroji.

  Pro technickou realizaci správy nástrojů používáme následující servisní bloky:

  • Kybernetická bezpečnost
  • Návrh a vývoj HMI
  • Integrovaný vývoj
  • Chytrá zařízení
  • Návrh a integrace hardwaru

 • Změna receptury a formátu

  Váš cíl

  Chcete zvýšit transparentnost výrobních procesů, abyste vyhověli právním a/nebo technickým požadavkům zákazníků. Potřebujete k tomu lepší přehled o tom, jaká zařízení jsou aktuálně v provozu, podle jakých receptur se aktuálně vyrábí nebo kde byla provedena změna receptury. Také byste chtěli zajistit, aby byly vždy správně nastaveny formáty na začátku výroby.

  Váš úkol

  • Musíte zvládat vysoké náklady na údržbu a mnoho rozhraní s různými systémy.
  • Potřebujete jednoduché vedení obsluhy a aplikaci, které budou pro pracovníky přijatelné a zaručí dodržování procesů.

  Naše řešení

  Ve světě automatizace není změna formátu nic nového. Od firmy Balluff k tomu získáte vhodný hardware se senzorikou a technologií RFID. Vlastní úkol začíná efektivním zpětným hlášením k člověku a stroji a optimálním a moderním vedením uživatele (návod k obsluze). Nabízíme vám funkční, úsporný a otevřený systém backendu, který umožňuje jednoduchou správu dat receptur, strojů a uživatelů jakož i připojení k dalším systémům. Na tomto základě stavíme a vyvíjíme společně s vámi vedení obsluhy vhodné pro vás i vaše pracovníky. Společně s vámi a vaším procesním know-how se postaráme o to, aby všechny postupy receptur byly řádně prováděny a dokumentovány a aby potom tyto informace byly k dispozici ve všech vašich systémech.

  Pro technickou realizaci změny receptury a formátu používáme následující servisní bloky:

  • Kybernetická bezpečnost
  • Integrace backendu
  • Návrh a vývoj HMI
  • Návrh a integrace hardwaru
  • DevOps a správa infrastruktury IT

 • Kontrola skladových zásob

  Váš cíl

  Chcete optimalizovat výrobu a ulehčit nákupu. Proto potřebujete průběžnou kontrolu stavu zásob pro jejich automatické sledování.

  Váš úkol

  • Časté opakované nákupy a s tím spojené vysoké náklady snižují ziskovost.
  • Velké odstavné a skladovací plochy pro materiál jako balení a C díly jsou příčinou vysokých nákladů na skladování.
  • Nákladné objednací procesy a vysoký podíl pracovníků a procesně technických úkonů snižují efektivitu.
  • Potíže s dodávkami a nejistá dostupnost materiálu zatěžují výrobu a ovlivňují expedici.

  Naše řešení

  Pomocí systému monitorování množství materiálu firmy Balluff, který je založen na vhodné senzorice, síťové technice a intuitivně ovládaném softwaru, můžete optimalizovat skladové zásoby. Naše senzory množství automaticky sledují stav zásob; příslušná data o spotřebě jsou přitom neustále k dispozici v příslušné databázi. Se systémem monitorování množství materiálu můžete výrazně zkrátit i celkové průběžné doby, protože jste v případě poklesu pod stanovené mezní hodnoty automaticky informováni.

  Konfigurace systému se provádí intuitivně přes webový prohlížeč. Volitelně lze systém rovněž připojit přímo k systému ERP. Není-li v tomto případě dosaženo minimálního stavu, je automaticky vystavena objednávka a odeslána dodavateli. Pro toto inteligentní řízení stavu zásob je zapotřebí pouze kombinace standardního hardwaru a softwaru Balluff. Máte-li další požadavky, můžeme standardní systém samozřejmě také individuálně přizpůsobit a rozšířit.

  Pro technickou realizaci automatizované kontroly skladových zásob používáme – podle stupně individualizace – následující servisní bloky:

  • Integrace backendu
  • Návrh a vývoj HMI
  • Návrh a integrace hardwaru
  • Řízení dat
  • DevOps a správa infrastruktury IT

Náš celkový balíček: od vyhodnocení přes koncepci až po realizaci

Díky digitalizaci a IIoT se razantně zvyšuje technologická univerzalita a stoupá tlak na integraci. To neustále staví automatizaci před nové výzvy; objevují se tak mj. nové bezpečnostní otázky. Abyste mohli přesně využívat příležitostí nových technologií, podporujeme vás našimi na míru připravenými řešeními IIoT. Přitom se samozřejmě zcela řídíme vašimi potřebami.

Na základě vašich požadavků pro vás vyvíjíme individuální 360° řešení IIoT, pro která vyhodnocujeme skutečnou situaci, zohledňujeme vaši infrastrukturu OT a IT a individuálně nasazujeme strategii, metodiku a technologii, které vám přesně odpovídají. Např. upravujeme vaše zařízení pro co nejlepší funkci. Kromě implementace, jako např. integrace do řídicí jednotky, patří k tomuto celkovému balíčku individuální podpora po celý životní cyklus. Předvídatelnost svých řešení zajišťujeme pomocí příkladů použití ve scénářích IIoT.

Hospodárnost a kvalitu přitom píšeme s velkým začátečním písmenem. A od začátku myslíme na bezpečnost dat. Bezproblémové spojení OT a IT je pro naše odborníky samozřejmé. Samozřejmostí je, že používáte různé kompetence z IT a OT, výzkumu a vývoje, výrobního a projektového řízení i z oblasti prodeje.

Individuální 360° řešení IIoT Balluff

Naše servisní bloky

 • (1) Průmyslová a kybernetická bezpečnost

  Nacházíme vhodnou strategii

  IIoT, digitalizace a rostoucí síťové spojení s sebou přinášejí nové scénáře hrozeb, na které je třeba reagovat. Díky svým dlouholetým zkušenostem a rozsáhlému know-how vám pomáháme najít vhodnou strategii obrany.

  Bezpečnostní technická příprava

  U každého projektu IIoT je bezpečnost ústředním tématem, které naše koncepce zohledňuje již při prvním plánovacím kroku. Navrhujeme modely hrozeb a koncipujeme jejich komplexní obranu. Tím dosahujeme nejvyšší míry bezpečnosti.

  Vyhodnocení bezpečnosti

  Komplexní OT nebo IT infrastruktury jsou stále více vystaveny ohrožení. A celkový systém je silný jen jako jeho nejslabší článek. Jsme schopni proniknout touto složitostí a najít slabiny. Přitom pozorně sledujeme všechny úrovně: infrastrukturu, architekturu, design, hard- a software i individuálně vyvíjené aplikace a systémy.

  Bezpečnostní poradenství

  Univerzalita různých technologií, trendů a produktů se razantně zvyšuje a klade dalekosáhlé požadavky na bezpečnost. Jsme ve všech ohledech na vaší straně, poskytujeme vám poradenství ve všech bezpečnostních tématech a provázíme vás např. certifikací ISO 27001.

 • (2) Integrace backendu

  Na míru vašim potřebám

  Objemy dat rychle rostoucí z hlediska IIoT vyžadují stabilní základ, na kterém lze realizovat informační tok tvorby hodnot. Vyvíjíme a integrujeme pro vás systémy backendu na míru vašim potřebám. A to na bázi moderních i již osvědčených technologií, jako např. webových a cloudových služeb (např. spring / spring boot), jazyků na bázi JVM nebo .Net Core.

  Tím, že dokonale zvládáme velký technologický mix a vývojová paradigmata, jako jsou polyglotní architektury a mikroslužby, vám neustále můžeme nabízet přesná řešení na míru.

 • (3) Návrh a vývoj HMI

  Vizualizace přináší transparentnost

  Ať chcete vizualizovat jakékoli procesy svého automatizačního systému, postaráme se o to. Vizualizujeme např. vaši výrobní linku na ovládacím panelu a zajišťujeme přehlednost procesů a stavů.

  Průběhy tlaku znázorňované na ovládacím panelu poskytují podrobné informace o stavu stroje a dobře se hodí pro analýzu stavů a odchylek. Např. při vizualizaci změn příkonu máte okamžitý přehled o stavu zařízení.

  Vizualizace pro nás znamená přizpůsobení vašeho korporátního designu digitálnímu světu. Realizace je přitom určována použitelností

 • (4) Integrovaný vývoj

  Pro téměř každé zařízení

  S naším softwarem můžeme vámi používaný hardware optimálně přizpůsobit vašim specifickým požadavkům. Platí to pro zařízení Balluff i pro hardware třetích stran. Díky našim modifikacím lze např. číst a zapisovat data na nosiči RFID prostřednictvím NFC.

  Ať používáte cokoli, umožňujeme komunikaci vašich zařízení s nadřízenými systémy až po cloud.

 • (5) Chytrá zařízení a síť Enterprise

  Pro nejrůznější softwarové platformy

  Ať používáte operační systémy Android, iOS, Windows, nebo Linux, vyvíjíme aplikace pro nejrůznější mobilní koncová zařízení, např. pro tablety, chytré telefony, ruční počítače či přenosná zařízení. I pro přednostní systém vašeho provozu.

  Navíc také získáte hybridní aplikace nezávislé na platformě, abyste mohli používat různá zařízení. Procesy, data a analýzy tak lze zpřístupnit na každém zařízení na jakémkoli místě na světě.

  Pro síť Enterprise vyvíjíme např. ovládací panely, na kterých vizualizujete své aplikace. Vaše chytré telefony a počítače tak mají přístup na stejnou platformu. Tím se zjednodušuje manipulace a zvyšuje hospodárnost.

 • (6) Návrh a integrace hardwaru

  Budujte na dlouholetých zkušenostech

  Jako automatizační specialista a dlouhodobý partner nejrůznějších průmyslových odvětví má Balluff k dispozici nejen rozsáhlé portfolio, ale i fundované know-how a spolehlivé zkušenosti.

  Tato kompetence nám umožňuje nabízet vám optimální hardwarová řešení a integrovat je do vašich aplikací.

  Přesně podle vašich potřeb vyvíjíme nosnou hardwarovou koncepci, provádíme zkoušky proveditelnosti a integrujeme hardware do vašeho automatizačního systému. Využijte této odbornosti.

 • (7) Řízení dat

  Základ vysoké transparentnosti a spolehlivých předpovědí

  Základem předvídavé údržby je shromažďování, zpracování a analýza dat. Z těchto dat lze získávat cenné informace, které můžete dále produktivně používat ve své automatizaci. Můžete zjišťovat tendence a určovat jejich příčiny. Včas tak rozpoznáte možné slabiny v procesu a můžete na ně přímo reagovat.

  Transparentnost díky cílenému řízení dat vám např. otevírá prostor pro řešení neplánovaných prostojů zařízení.

 • (8) DevOps a správa infrastruktury IT

  Spojujeme různé světy

  Díky průmyslovému internetu věcí jsou ruku v ruce kdysi oddělené oblasti jako informační a operativní technologie. Protože komplexní stroje se síťově spojenou senzorikou a softwarem vyžadují souhru OT a IT.

  Náš tým DevOps podporuje propojování obou světů. Pro bezproblémovou funkci přístrojů a zařízení navrhujeme vhodné infrastruktury. Přitom se náš vývoj zaměřuje na kompletní prostředí. Optimalizujte i vy svůj kompletní proces.

  S naší správou infrastruktury IT máte navíc k dispozici promyšlené cloudové řízení, které se orientuje podle vašich procesů. Ať používáte jakékoli systémy IT, zajišťujeme optimální přenos dat na cloud a jsme na vaší straně při správě dat.