Snímací technika a identifikační systémy pro realizaci standardu Průmysl 4.0
Snímací technika a identifikační systémy pro realizaci standardu Průmysl 4.0

Koncentrované znalosti pro průmyslovou automatizaci

Standard Průmysl 4.0 vyžaduje dostupnost všech relevantních dat v reálném čase
a schopnost vyvodit z nich optimální tok vytváření hodnot.

Zajišťujeme dostupnost těchto dat. Snímací technika a identifikační systémy Balluff sbírají, přenášejí a interpretují data a zajišťují tak jejich přenos do nadřazených systémů.

Standard Průmysl 4.0 vyžaduje inteligentní výrobní systémy. U nás pro ně dostanete potřebné technologie. V nejrůznějších oborech vám pomůžeme při navrhování, vývoji i realizaci individuálních řešení. Jako spolehlivý partner pro průmyslovou automatizaci s vámi zvyšujeme efektivitu a hospodárnost vašich procesů, a tím vaši konkurenceschopnost.

Pomáháme vám při realizaci standardu Průmysl 4.0

 • Reálná data pro systém Digital Factory

  Inteligentní snímače I4.0 vytvářejí ve výrobě flexibilitu a transparentnost

  Systém Digital Factory potřebuje snímače, aby obohatil modely zařízení o data sbíraná v reálném čase, a tak získal jasno o stavu zařízení nebo výroby. Jako „oči a uši“ automatizace sbírají a zpracovávají inteligentní snímače jako nový multifunkční snímač BOS 21M ADCAP informace tam, kde vznikají. Snímají reálné provozní stavy a přes IO-Link dodávají daleko více dat než jen čistý spínací signál.

  Vedle informací k životnosti, úrovni zatížení, detekci poškození také informace o okolí, jako jsou teplota, znečištění nebo kvalita zaměření na detekovaný objekt. Tyto informace vytváří základ např. pro sledování stavu (Condition Monitoring) a předvídavou údržbu (Predictive Maintenance).

  Úprava a předzpracování snímaných detekčních signálů již ve snímači činí nadbytečným složitá programování v řídicím systému zařízení a omezují datový provoz na sběrnicových systémech.

  Jelikož můžete pomocí rozhraní IO-Link měnit princip funkce snímače BOS 21M ADCAP také za běžného provozu, lze detekovat zcela rozdílné objekty za měnících se provozních podmínek. Tak je teprve možné ovládání a rychlé změny formátu bez účasti odborníků. A zařízení i stroje tak můžete používat daleko pružněji než dosud.

  Použitím snímače BOS 21M ADCAP s jeho pionýrskými funkcemi a vlastnostmi dostanete zcela nové možnosti řešení pro systém Digital Factory a prostředí průmysl 4.0.

  Optoelektronický multifunkční snímač BOS21M

 • Parametrizace

  Centrálně parametrizované snímače tlaku dodávají rychlé a přesné výsledky měření.

  Snímače ke sledování upínacího tlaku se používají k tomu, aby zaručily bezpečné uchycení obrobku i nástroje. Výborně se však hodí také k tomu, aby sledovaly procesní média jako maziva, hydraulické oleje a stlačený vzduch.

  Díky centrální parametrizaci snímačů tlaku IO-Link není potřebná přímá přístupnost. Lze je proto nainstalovat přímo v místě dění. V umístění nejlepším z hlediska techniky měření a optimálním pro konstrukci stroje. To šetří nároky na instalaci a zajišťuje nejvyšší disponibilitu strojů. Neboť pří výměně snímače jednoduchým systémem „plug and play“ se data vyměňovaného snímače přenesou na snímač nový.

  Speciální charakteristiky

  • vysoce přesné výsledky měření a optimální konstrukce strojů díky centrální poloze snímačů tlaku
  • malá instalační náročnost a jednoduchá výměna snímače díky systému „plug and play“
  Snímače tlaku IO-Link ke sledování upínacího tlaku

  Snímače tlaku IO-Link ke sledování upínacího tlaku

 • Dohledatelnost s Poka Yoke

  Cílený management chyb prostřednictvím dohledatelnosti zvyšuje kvalitu i produktivitu

  Poka Yoke s odpovídající snímací technikou firmy Balluff zaručuje transparentní proces, protože všechna data jsou dohledatelná. To umožňuje cílený management chyb.

  Systémy RFID úplně zaznamenávají každý procesní krok. Ať již se jedná o použité díly, materiály, nebo provozní prostředky – veškeré informace se automaticky dokumentují a máte je k dispozici v reálném čase. Lze tak včas identifikovat typická slabá místa a přijmout odpovídající opatření.

  Výroba se stává bezpečnější, opravné cykly rychlejší a při měnících se požadavcích jsou kdykoli možná její přizpůsobení.

  Speciální charakteristiky

  • zabezpečená dohledatelnost dat
  • informace o procesních krocích v reálném čase
  Dohledatelnost s Poka Yoke

  Systémy RFID úplně zaznamenávají každý procesní krok.

 • Změny formátu pomocí snímačů dráhy

  Ethernet v reálném čase umožňuje vysokou dynamiku regulace

  Magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy BTL firmy Balluff s ethernetovými rozhraními pracujícími v reálném čase přináší pro strojírenství mnoho výhod. Umožňují totiž zvláště rychlé, přesné a absolutní měření polohy a rychlosti.

  Z tohoto důvodu se hodí pro použití všude tam, kde je požadována vysoká dynamika řízení a přesnost. Zapojení těchto měřicích systémů do řízení a výměna parametrů jsou díky definovaným protokolům jednoduché a šetří čas.

  Speciální charakteristiky

  • díky bezdotykovému principu měření nepodléhají opotřebení
  • synchronní přenos měřených dat v reálném čase
  • odolné proti nárazům a vibracím
  Změny formátu pomocí snímačů dráhy

  Změny formátu pomocí snímačů dráhy

 • Změny receptury pomocí RFID

  Flexibilní datová komunikace odlehčuje řídicí systém a automatizuje vaši výrobu

  Jako bezprostředně u obrobku umístěné úložiště dat zvyšuje RFID firmy Balluff flexibilitu vaší výroby. Je zde totiž možné ukládat veškeré parametry a výrobní kroky a odlehčit centrální řídicí systém.

  Výroba se automatizuje: Obrobek nebo držák obrobků se přihlašují přímo na stroji, takže tento lze nastavit na příslušné potřeby.

  Speciální charakteristiky

  • flexibilní, bezdotyková datová komunikace
  • automatizovaná výroba
  Změny receptury pomocí RFID

  Změny receptury pomocí RFID

 • Sledování stavu s výkonnými napájecími zdroji

  Napájecí zdroje s funkcí Heartbeat zajišťují vysokou disponibilitu vašich zařízení

  Pro systémy náročné průmyslové automatizace je spolehlivé a čisté napájení proudem naprostou nutností. Firma Balluff nabízí výkonné napájecí zdroje pro bezporuchový a efektivní provoz vašich zařízení a strojů.

  Byly vyvinuty speciálně pro automatizovanou výrobu. Díky indikaci statusu a funkci Heartbeat vždy poznáte, kdy je přístroj nutno vyměnit. To umožňuje lepší plánování údržby, a tím i vyšší disponibilitu.

  Pro vás to znamená: Využíváte již jen optimální výkon.

  Speciální charakteristiky

  • globální použití díky rozsáhlým homologačním balíkům
  • dokonale integrovatelné do vašeho stávajícího balíku řízení
  • bezpečnost při zkratu a přetížení v průmyslovém prostředí
  • neomezené napájecí vedení pro zvýšené požadavky
  Sledování stavu s výkonnými napájecími zdroji

  Sledování stavu s výkonnými napájecími zdroji pro bezporuchový a efektivní provoz

 • Prediktivní údržba s identifikací forem

  Vysoká transparentnost v manipulaci s nástroji pro předvídavou údržbu založenou na skutečném stavu

  Identifikace forem firmy Balluff zaručuje optimální vytížení nástrojů díky přesnému dohledávání, například u vstřikovacích nástrojů ve vstřikovacích strojích.

  Jelikož je každý nástroj jednoznačně identifikován, patří chybná přiřazení nebo chybějící formy minulosti. Započítávání výrobních cyklů umožňuje preventivní údržbu nástrojů.

  Profitujete z prodloužené doby provozu, spolehlivosti a vysoké produktivity vašich zařízení. To zlepšuje také hospodárnost.

  Speciální charakteristiky

  • jako soběstačný systém lze nainstalovat dodatečně, nezávisle na výrobci a stáří stroje
  Prediktivní údržba s identifikací forem

  Přesné dohledávání u vstřikovacích nástrojů pomocí identifikace forem

 • Zajišťování kvality pomocí RFID

  Správná data ve správný okamžik na správném místě: tak zajistíte svou kvalitu

  RFID firmy Balluff vám pomůže při zvláště efektivním uspořádání výrobních procesů v rámci zajištění kvality.

  Systémy RFID totiž zaznamenávají všechna data, která vznikají kolem řetězce tvorby hodnot. Tato data lze učinit využitelnými pro operátora. Je tak například možné prohlížet výlučně obrobky určité výrobní linky nebo směny.

  Speciální charakteristiky

  • bezdotyková datová komunikace
  • výkonné, a přesto cenově příznivé
  Zajišťování kvality pomocí RFID

  Systémy RFID podporují výrobní procesy v rámci zajišťování kvality