Výhody systému IO-Link Vyšší efektivita, nižší náklady
Výhody systému IO-Link Vyšší efektivita, nižší náklady

Efektivně a s úsporou nákladů – výhody systému IO-Link

Komunikační rozhraní IO-Link poskytuje významné výhody: rychlou a cenově dostupnou instalaci, průběžnou diagnostiku a rychlou výměnu senzorů. Senzory se totiž nastavují z centrálního místa. To vše přináší vyšší flexibilitu a zvyšuje efektivitu automatizačních řešení.

Instalace systémů s rozhraním IO-Link je velmi snadná

Pro systém IO-Link postačuje standardní tří- nebo čtyřžilový průmyslový kabel. Jednotné standardní rozhraní je tak možné rychle integrovat do prostředí průmyslových sběrnic. I komplexní zařízení pak lze snadno připojit. Speciální vlastnosti: I bez drahých stíněných kabelů zaručuje digitální komunikace odolnost proti rušení. Analogové signály se digitalizují bez převodních ztrát.

IO-Link zvyšuje disponibilitu stroje

IO-Link umožňuje rychlou a bezchybnou výměnu senzorů a zkracuje potřebný čas pro uvedení zařízení do provozu. Prostoje je možné významně zkrátit, neboť se parametry vyměněného senzoru IO-Link uložené v masteru IO-Link nebo v řízení automaticky přenesou na nový senzor. Uvedení do provozu, změny formátu nebo změny receptury je možné provádět centrálně prostřednictvím funkčních prvků řízení. To vede k úspoře času a ke snížení chybového potenciálu na minimum. Další výhoda pro vás: Zařízení IO-Link nelze zaměnit, neboť je systém IO-Link automaticky identifikuje.

IO-Link umožňuje údržbu podle aktuálních potřeb

Kontinuální diagnostická data celého procesu prodlužují intervaly údržby, protože díky automatickému doregulování prostřednictvím IO-Linku není údržba strojů a zařízení zapotřebí tak často. Dále je možné provádět preventivní rozpoznání chyb. Veškeré procesní parametry jsou totiž průběžně zobrazovány v řízení.

IO-Link zajišťuje efektivnější provoz

Senzory IO-Link je možné ve stroji umístit přímo na optimální místo, neboť přístupnost senzoru již nehraje roli. S procesně technického hlediska jde o optimální řešení. Sledování procesů, parametrizace a analýza chyb senzorů IO-Link probíhají v řízení. Strojní procesy se tak časově optimalizují. Kromě toho jsou vyloučená zpoždění a zkreslení signálů. Digitální přenos dat totiž zajišťuje vysokou kvalitu signálu. Pomocí systému IO-Link je tak možné snadno vyhovět komplexním nárokům na aplikace. Binární a analogová standardní zařízení je možné nasadit současně se senzory a aktory IO-Link.

IO-Link poskytuje výkonnou a průchozí síť

Koncepce řízení se systémem IO-Link přinášejí snadná a univerzální řešení pro dosažení výkonné a průchozí sítě. Díky univerzálnímu rozhraní profitujete z nízkých nákladů a získáváte nebývalou flexibilitu.

Komunikujeme pomocí IO-Linku

Výhody systému IO-Link jsou na dosah: snadná instalace, vysoká disponibilita strojů, údržba podle konkrétních potřeb, efektivní provoz a výkonná a průchozí síť. Jako zkušený partner pro průmyslovou automatizaci nabízí společnost Balluff nejen mimořádně široký výběr produktů a služeb, pokud jde o zařízení, jako jsou mastery, rozbočovače a senzory IO-Link, ale také společně s vámi vyvíjí automatizační řešení, která jsou přesně vyladěná podle vašich požadavků a která je možné použít kdekoli na světě.

Příklady

 • Přechod na jinou průmyslovou sběrnici

  IO-Link zaručuje vysokou úroveň standardizace

  Systém plug and play ve všech sítích

  Jako výrobci strojů a zařízení se pohybujete v mezinárodním prostředí. Proto musí být vaše výrobky přizpůsobené podmínkám nejrůznějších zemí. A také musí být uzpůsobené pro nejrůznější sítě.

  Ať už dodáváte své výrobky do jakýchkoli zemí, se systémem IO-Link vám stačí jediná koncepce pro instalace určené pro různé trhy: pro Profibus, Profinet, Devicenet, Ethernet/IP, EtherCAT, CC-Link nebo CC-Link IE/Field.

  Pro přizpůsobení sběrnicového systému stačí vyměnit master. Poté můžete plynule pokračovat v práci – s téměř identickými schématy a bez dalších úprav.

 • Automatizace robotů

  Stačí jedna přípojka M12

  Můžete profitovat z minimálních prostojů

  Moderní robotická zařízení potřebují mnoho senzorů – především v ramenu robota. To by ale mělo mít malou hmotnost, aby mohla být zabezpečená dynamika a minimální spotřeba energie. Dále rozsáhlé propojení multipólových kabelů ztěžuje vysokou efektivitu.

  Díky systému IO-Link jsou tyto komplikace minulostí. Stačí vám totiž jediná přípojka M12, přes kterou můžete zajistit fungování robota – bez speciálních konektorů. Jednoduše se propojí modul I/O a ventily, čímž se omezí složitost celé instalace.

  Rychlou výměnu nástrojů můžete provádět díky indukčním vazebním členům. Tyto prvky bezdotykově vzduchem přenášejí jak data, tak i energii. Díky systému plug and play lze nový nástroj bleskurychle připojit a pomocí IO-Linku automaticky parametrizovat z řídicí jednotky. Nemusíte se již potýkat s poškozenými kabely, ale naopak můžete profitovat z vyšší flexibility a minimálních prostojů.

  1. master IO-Link, 2. vedení průmyslové sběrnice, 3. výkonové vedení 7/8", 4. indukční vazební člen 40 × 40 mm, základní, IO-Link, obousměrný, 5. indukční vazební člen 40 × 40 mm, remote, IO-Link, obousměrný, 6. přípojka pro senzory M12, konfigurovatelná, I/O s rozšířením, 7. konektor ventilového bloku IO-Link (Festo, Bosch Rexroth), 8. přípojka pro senzory M12, 16 vstupů, PNP, 9. připojovací vedení, M12 → M12, čtyřžilové

 • Decentralizace systému

  Zhuštění a sběr vstupních a výstupních signálů

  Minimalizace kritických instalací

  Se systémem IO-Link potřebujete pouze jednu adresu uzlu / IP adresu, abyste mohli přenášet data až ze 496 vstupů/výstupů. Zhuštěním dat šetříte cenné adresy a minimalizujete množství kritických instalací.

  Klíčovým prvkem je zde rozbočovač IO-Link pro senzory a aktory vybavený rozšiřovacím portem. V kombinaci s masterem IO-Link poskytuje zcela nové možnosti pro decentrální stavbu vaší síťové topologie. K tomuto portu je totiž možné jednoduše připojit konektor ventilového bloku nebo také další rozbočovač IO-Link: Postačuje systém plug and play. Jednoduše zpracujete i další vstupy a výstupy – bez dalšího masteru.

  Možnost konfigurovat až 496 vstupů a výstupů

  S pomocí 16násobného masteru IO-Link je možné konfigurovat až 496 vstupů/výstupů. Dosah se zdvojnásobuje, což vede k mnohonásobné úspoře nákladů.

  Pro použití této struktury sítě vám stačí standardní nestíněný kabel. Funkce systému IO-Link můžete využít v plném rozsahu, snížit složitost zapojení a ušetřit peníze.

  1. master IO-Link 2. vedení průmyslové sběrnice 3. výkonové vedení, 7/8" 4. přípojka pro senzory IO-Link, konfigurovatelná, vstupy/výstupy s rozšířením 5. konektor ventilového bloku IO-Link (Festo, Bosch Rexroth) 6. konektor ventilového bloku IO-Link (SMC, Parker, Norgren) 7. konektor ventilového bloku IO-Link (Numatics) 8. přívodní vedení, M12 → M12, čtyřžilové

 • Zpětné sledování dat

  Maximální transparentnost pro optimální procesy

  Zajištění kvality

  Díky inteligentní kombinaci technologie RFID a senzorů se systémem IO-Link vyřešíte své problémy s identifikací a zároveň dosáhnete levného zpracování signálů.

  Kvůli zajištění kvality systém RFID zaznamenává celý proces výroby a umožňuje jeho zpětné sledování v reálném čase. Veškerá data se zadokumentují přímo na dílech nebo na paletě – nezávisle na okolních podmínkách, vzdálenostech při čtení a zápisu a použitých technologiích (nízká frekvence – LF, vysoká frekvence – HF, ultravysoká frekvence – UHF).

  V závislosti na množství dat a rychlosti vám pro tento účel nabízíme různá zařízení: Vyhodnocovací jednotky BIS V pro rychlé zpracování velkého množství dat – a pokud potřebujete navíc simultánně provozovat hlavy pro čtení a zápis typu LF, HF a UHF, neboť jednotky BIS V mohou zpracovávat všechny technologie RFID současně.

  Pro standardní identifikační úlohy je vhodný jeden master IO-Link, ke kterému se připojí jednotky I/O nebo senzory a aktory kompatibilní se systémem IO-Link. Je tak například možné každý procesní krok znázornit pomocí signální kontrolky SmartLight.

  1. Profinet, 8× master IO-Link 2. vedení Profinet, M12 → RJ45, stíněné 3. vedení Profinet, M12 → M12, stíněné 4. výkonové vedení, 7/8", čtyřžilové 5. Industrial RFID, vyhodnocovací jednotka Profinet čtyřnásobná, 1× master IO-Link 6. Industrial RFID, hlava pro čtení/zápis 7. Industrial RFID, datový nosič 8. přípojka pro senzory M12 (kov), 16 I/O, konfigurovatelná 9. kontrolka IO-Link SmartLight, 3 segmenty 10. připojovací kabely, M12 → M12, čtyřžilové 11. připojovací kabely RFID, M12 → M14, stíněné, čtyřžilové

 • Měření, řízení a regulace

  Správné přivedení procesních kapalin

  Na příkladu přívodu oleje pro hydraulický válec

  Pomocí systému IO-Link a jednoduchých nestíněných kabelů zajistíte správný přívod procesních kapalin. Pro příjem a posílání dat tak potřebujete pouze master IO-Link. Pro celý řídicí okruh modulu master tedy používáte pouze jednu adresu sběrnice.

  Např. pro přívod oleje k hydraulickému válci je možné všechny zapojené komponenty – senzor tlaku, teploty a průtoku, variabilní regulátor, řídicí ventil i samotný hydraulický válec – plně automaticky měřit, řídit a regulovat. Tím je zajištěn optimální přívod oleje.

  Senzory měří průtok, teplotu a tlak oleje. Tato data se průběžně předávají přes master do regulátoru, který je porovná s požadovanými hodnotami a – pokud je to zapotřebí – provede doregulování a předá hlášení zpět na master.

  Nyní je možné správné řízení hydraulického válce přes řídicí ventil. Také tuto informaci master předá dále na řízení, které generuje příkazy pro nastavení hydraulického válce a stavěcích ventilů. Opět přes master se pak tyto příkazy dostanou na místo určení. Speciální vlastnosti: Celý řídicí obvod můžete zapojit pomocí nestíněných, tří- nebo čtyřžilových kabelů.

  1. Profinet, 4× master IO-Link 2. vedení Profinet, M12 → M12, stíněné 3. výkonové vedení, 7/8", čtyřžilové 4. senzor tlaku IO-Link 5. snímač dráhy Profinet BTL7, délka max. 7 620 mm 6. analogový převodník IO-Link, vstup 0–10 V DC 7. analogový převodník IO-Link, výstup 0–10 V DC 8. přípojka pro senzory M12, analogová 0.10 V DC, digitální 9. připojovací kabely, M12 → M12, čtyřžilové 10. připojovací kabely, M12 → M12, stíněné, čtyřžilové 11. magnet pro snímač dráhy 12. výkonové vedení, M12, čtyřžilové

 • Signalizace

  Průběžná diagnostika provozních stavů

  Možnost nastavení bez mechanické přestavby

  Pokud se má výrobní proces plynule vizualizovat přímo u výrobní linky, poskytuje perfektní řešení signalizační maják SmartLight. SmartLight zobrazuje průběhy a tendence, takže můžete průběžně kontrolovat různá stadia. Tím se optimalizují doby taktů a včas je signalizováno, jestli se neobjeví nedostatek nebo nebude nutná údržba.

  Speciální vlastnosti: Různé režimy – běžící světlo, segmentový a úrovňový režim – je možné nastavit bez mechanické přestavby. Pomocí řízení můžete zvolit běžící světlo a různé barvy nebo zobrazení až pěti barevných segmentů.

  Další důležitá vlastnost: SmartLight je možné jednoduše přidat ke stávající instalaci.

  1. master IO-Link 2. vedení průmyslové sběrnice 3. výkonové vedení, 7/8" 4. IO-Link SmartLight, 5 segmentů a houkačka 5. připojovací kabely, M12 → M12, čtyřžilové 6. standardní patka pro IO-Link SmartLight, výška 400 mm 7. standardní patka pro IO-Link SmartLight, výška 100 mm

 • Montáž a manipulace

  Jeden síťový rozváděč pro komplexní úkoly

  Snížení počtu modulů

  Ať už chcete spojit signály, spínat pneumatické systémy, sledovat a zaznamenávat data, nebo si nechat zobrazit provozní stavy pomocí majáku SmartLight – síťový distributor jako decentrální slučovač dat dokáže takové komplexní úlohy vyřešit: všechny analogové funkce, aplikace RFID, ovládání ventilů, signalizace a použití decentrálních vstupů/výstupů.

  Na jeden výrobní segment stačí jeden master IO-Link. Můžete tak snížit počet různých modulů a připojovat a odpojovat doplňková zařízení. To vám přináší velkou flexibilitu. A šetří peníze. Zároveň je master IO-Link mimořádně výkonný. Další plusové body tohoto systému představují doplňky jako displej, integrovaný přepínač a webový server, které přispívají k dobrému uživatelskému komfortu.

  1. master IO-Link 2. vedení průmyslové sběrnice 3. výkonové vedení, 7/8" 4. přípojka pro senzory M8, 16 vstupů, PNP 5. konektor ventilového bloku IO-Link (Festo, Bosch Rexroth) 6. IO-Link SmartLight, 3 segmenty 7. průmyslový RFID, hlava pro zápis/čtení 8. průmyslový RFID, datový nosič 9. připojovací kabely, M12 → M12, čtyřžilové 10. připojovací kabely RFID, M12 → M14, stíněné, čtyřžilové

Získejte více informací o systému Balluff IO-Link

Průmysl 4.0 Koncentrované znalosti pro průmyslovou automatizaci

Technika průmyslových sítí Sítě se systémem IO-Link

Bezpečnost přes IO-Link Bezpečnost s kvalitou Balluff

Zajišťování kvality Zlepšování procesů, zajištění kvality