Modulární koncepce řízení s IO-Linkem
Modulární koncepce řízení s IO-Linkem

IO-Link – USB pro průmyslovou automatizaci

Univerzální rozhraní IO-Link s vlastním protokolem a masterem IO-Link je v oblasti průmyslové automatizace stejnou revolucí jako rozhraní USB ve světě počítačů. Tak jako je možné každé USB zařízení připojit k jakémukoli portu USB, lze i každé zařízení IO-Link provozovat s jakýmkoli masterrem IO-Link: IO-Link je tak podobně jako USB standardizované rozhraní pro všechna zařízení. Jeho výhodou je snadná instalace při plném rozsahu funkcí. To dělá z komunikačního standardu s protokolem IO-Link průlomovou technologii pro inteligentní, propojenou výrobu a důležitý stavební kámen pro průmysl budoucnosti.

Od paralelního zapojení k protokolu průmyslové sběrnice

Odpadnutí nutnosti paralelního zapojení díky použití průmyslové sběrnice bylo významným krokem pro průmyslovou automatizaci. Použití protokolu průmyslové sběrnice úspěšně eliminovalo nutnost náročné instalace pomocí drahých měděných kabelů. Zároveň tím došlo k výraznému snížení nákladů. Použití průmyslových sběrnic vyžaduje méně pracovního času, neboť sběrnicový kabel nahrazuje mnoho paralelních svazků vedení a tím se snižuje počet žil, které je nutno zapojit. To vede k úspoře materiálu a místa. Kromě toho sběrnicový kabel propojuje komponenty z různých úrovní a umožňuje tak zapojit zařízení bez rozvodné skříně.

Nástrahy protokolu průmyslové sběrnice

Nicméně ani kabely průmyslové sběrnice nejsou bez záludností, ačkoli jejich protokol již není řešen elektricky a náklady na kabeláž jsou mnohonásobně nižší: kabely průmyslových sběrnic mají nízkou úroveň signálu, jsou náchylné k poruchám, málo ohebné a díky stínění také drahé.

IO-Link: jednoduchý a flexibilní

Slabá místa protokolu průmyslových sběrnic jsou díky systému IO-Link minulostí. K systému IO-Link náleží master IO-Link a jedno nebo více zařízení IO-Link, tj. senzory a aktory. Master IO-Link představuje rozhraní k řídicímu systému (PLC) a zajišťuje komunikaci s připojenými zařízeními IO-Link. Rozhraní využívá nestíněné, tří- nebo čtyřžilové standardní průmyslové kabely. Tyto kabely jsou vysoce flexibilní a jsou schopné vydržet mnoho cyklických ohybů. Tři žíly slouží standardně ke komunikaci mezi zařízeními a masterem IO-Link a dodávají také napájecí napětí. Snadno se spojují, jsou cenově velmi dostupné a připojují se standardními konektory M5, M8 nebo M12.

IO-Link: univerzální a flexibilní

Díky univerzálnímu protokolu IO-Link se můžete opřít o zavedený standard, který umožňuje snadné a inteligentní propojení různých zařízení. Sledování procesů, parametrizace a analýza chyb zařízení IO-Link probíhají nyní v řízení. IO-Link společnosti Balluff vám tak umožňuje mimořádně flexibilní koncepce řízení a komunikaci zařízení přes různé úrovně. Díky této všestrannosti, jednoduchosti a vysokému výkonu je možné IO-Link označit jako univerzální rozhraní – jako USB – pro automatizaci.

Souběžná konfigurace různých zařízení

Přímý přístup ke všem zařízením IO-Link v síti prostřednictvím UDP (User Datagram Protocol) umožňuje souběžnou konfiguraci různých zařízení ve stejné síti. Prostřednictvím funkce několika otevřených oken aplikace Device Manager můžete konfigurovat a diagnostikovat různá zařízení současně. Test vstupů a výstupů zařízení a nastavení parametrů bez jednotky PLC prováděné softwarovým způsobem umožňuje výrazně rychlejší uvedení zařízení do provozu. Současně s komunikací PLC mohou být přenášeny procesní, parametrické a diagnostické údaje, aniž by negativně ovlivňovaly procesní cyklus PLC. Tato komunikace probíhá průběžně se všemi zařízeními IO-Link v síti. IO-Link Device Manager lze používat u všech hlavních modulů Profinet a Ethernet/IP společnosti Balluff.

Komunikujeme pomocí IO-Linku

Rozsáhlé portfolio zařízení IO-Link od firmy Balluff zahrnuje senzory s různými principy funkce a bezkonkurenčně široký výběr síťové a spojovací techniky. Systém Balluff IO-Link tak podporuje všechny běžné sběrnicové protokoly: Se sběrnicemi jako Profibus, Profinet, Ethernet-IP, Devicenet, CC-Link a EtherCAT komunikujeme pomocí IO-Linku ve všech oblastech – pro rychlejší uvedení do provozu, optimální průběhy procesů, vysokou konektivitu a maximální bezpečnost plánování při současně vysoké flexibilitě pro požadované koncepce řízení. Naše výrobky IO-Link jsou přesně uzpůsobené vašim požadavkům.

Získejte více informací o systému Balluff IO-Link

Průmysl 4.0 Koncentrované znalosti pro průmyslovou automatizaci

Technika průmyslových sítí Sítě se systémem IO-Link

Bezpečnost přes IO-Link Bezpečnost s kvalitou Balluff