Systém.prostředí pro prům.zprac.obrazu
Systém.prostředí pro prům.zprac.obrazu

Připojení do sítě a řízení Balluff Vision Solutions

Kameru SmartCamera výrobce Balluff lze jednoduše integrovat do každého systémového prostředí pomocí různých rozhraní. Také při výběru varianty kamery můžete být flexibilní.

Rozhraní kamery SmartCamera

SmartCamera je vybavena různými rozhraními, a lze ji tak flexibilně zapojit do systémového prostředí. Jednotlivé signály můžete konfigurovat a přiřazovat podle vašeho zadání. Také výsledné údaje lze různě definovat a formátovat. Inteligentní kamera předává tyto informace nadřízenému řídicímu systému. Také údaje o objektu, jako jsou sériová čísla, jsou zahrnuty do průběhu prohlídky. Aby se minimalizovalo datové zatížení a byla zabezpečená procesní síť, může být inteligentní kamera konfigurovaná tak, aby byly přes procesní síť předávány pouze informace potřebné k řízení. Všechna ostatní data jsou posílána v oddělené gigabitové ethernetové síti.

Přehled rozhraní

 • Gigabitový Ethernet (LAN)
 • Uživatelsky konfigurovatelné digitální vstupy a výstupy
 • Řízení UDP nebo TCP (přes gigabitový Ethernet)
 • Průmyslová sběrnice
 • IO-Link Master

Výsledná komunikace s průmyslovou sběrnicí nebo IO-Link Master

SmartCamera je k dispozici s různými, v průmyslovém prostředí etablovanými rozhraními. Je vybavena variantami průmyslové sběrnice a rozhraním IO-Link. Při každém provedení mohou být data předávána přímo do řízení, aby mohly být vygenerovány individuální zkušební protokoly. Inteligentní analytické algoritmy přitom zpracovávají zaznamenané informace v požadovaném formátu přesně podle vašich požadavků.

Kromě toho můžete do kamer nahrát také vlastní obrazové soubory, například ze smartphonu. K průmyslovému zpracování obrazů tak můžete využívat různé a rychlé možnosti kontroly. Díky flexibilitě řešení Balluff Vision Solutions můžete ze získaných informací vytěžit maximální přidanou hodnotu.

Přehled variant

Varianta IO:

 • Spojení TCP/IP-LAN (gigabitový Ethernet) a až osm programovatelných vstupů a výstupů s odděleným potenciálem
 • Osvětlení s přímým ovládáním

Varianty průmyslové sběrnice:

 • Spojení TCP/IP-LAN (gigabitový Ethernet)
 • Procesní rozhraní Profinet nebo Ethernet/IP
 • pro jednoduché zasíťování komponentami IO-Link: IO-Link-Master 1.1
 • až osm programovatelných vstupů a výstupů
 • Minimalizace zatížení procesní sítě: volitelné oddělení procesních dat a zpráv s obrázky
 • Osvětlení s přímým ovládáním