Kódování nástrojů
Kódování nástrojů

Uložení a libovolné vyvolání všech relevantních dat nástrojů

Průmyslové systémy RFID firmy Balluff umožňují vyhodnocení, která jsou nezbytná pro přesné výpočty nákladů a moderní řízení jakosti a správu nástrojů.

Spolehlivě se ukládají všechna relevantní data nástrojů, jako čísla, rozměry nebo doby odstavení. A jsou kdykoli dostupná. Správa nástrojů podporovaná průmyslovou RFID tak zjednodušuje správu dat, zvyšuje kvalitu výrobního procesu a zlepšuje hospodárnost. Naše výkonné průmyslové systémy RFID jsou robustní a necitlivé vůči vlivům prostředí, v důsledku čehož jsou mimořádně spolehlivé a funkčně bezpečné, právě v drsných průmyslových podmínkách provozu obráběcího stroje. To zaručuje indukční princip jejich funkce.

Pro individuální řešení vašich požadavků máte k dispozici různé datové nosiče, zapisovací/čtecí hlavy, vyhodnocovací jednotky a příslušenství. Vyberte si podle svého požadovaného rozsahu výkonů. A profitujte přitom navíc z jednoduché integrace systémů.

Jejich přednosti

Správa nástrojů s průmyslovou RFID poskytuje výslovně řadu předností proti klasické manipulaci s nástroji bez průmyslové RFID.

Speciální charakteristiky

  • vyšší disponibilita strojů
  • vyšší hospodárnost
  • pohodlné a naprosto spolehlivé zabezpečení dat nástrojů
  • jednoduchá integrace do nástroje
  • okamžité použití

1. Obráběcí stroj

Díky spolehlivému, jednoznačnému přiřazení v zásobníku nástrojů profitujete z vyšší disponibility strojů. Všechna data nástrojů jsou zaznamenána a automaticky převzata do paměti zařízení. Data tak nejsou chybně zadána nebo zcela zapomenuta.

2. Kontrola doby odstavení

Přesná inventarizace snižuje zásobu nástrojů a poskytuje velký potenciál úspor. Přesné dohledání nástrojů v pracovním procesu zajišťuje efektivní použití nástrojů. Profitujete z maximální kvality, protože nástroje jsou přebrušovány nebo vyměňovány právě včas. Toto vše zvyšuje jejich hospodárnost.

3. Proměřování nástrojů

Zálohování dat nástrojů je pohodlné a absolutně spolehlivé. Všechna data se ukládají bezdotykově na datový nosič vložený přímo v držáku nástroje. Jsou tak vyloučeny chyby při zadávání. Data nástroje jsou pevně a jednoznačně spojena s nástrojem.

4. Nový nástroj

Integrace do nástroje je díky normované velikosti pro zabudování v duté kuželové stopce HSK podle ISO/DIN 12164-1 a ve strmém kuželi SK podle DIN 69871-A 1 nanejvýš jednoduchá.

5. Sklad nástrojů

Nástroje jsou ihned k dispozici. Lze je proto optimálně využívat. Uložená data jsou úplná, bezchybná a kdykoli vyvolatelná.

Příbuzná témata

Identifikace forem Nejvyšší efektivita v průmyslové výrobě plastů

Zajišťování kvality Zamezení chyb ve výrobním procesu

Ke stažení

Traceability in Manufacturing

Powertrain Assembly

Tool Identification and Workpiece Tracking

Product Catalog