Obaly, potraviny a nápoje > Nápojový průmysl
Balení v nápojovém průmyslu

Pro vysoké taktovací rychlosti a rychlý, efektivní proces stáčení

U stáčecích zařízeních vládnou vysoké technické požadavky a obtížné podmínky prostředí. Snímače Balluff jsou pro takové použití ideální. Zajišťují, že nápoje budou stáčeny asepticky a sterilně, láhve budou řádně uzavírány a správně etiketovány. Komponenty Balluff umožňují vysoké taktovací rychlosti, jakož i rychlé a efektivní procesy stáčení.

Příklady aplikací

Sledování stavu naplnění při plnění láhví
Sledování uzavírání
Zjišťování stavu naplnění v ležáckých tancích
Detekce kapalin na průhledných láhvích
Detekce etiket na nápojových láhvích