Obrábění kovů > Manipulace, doprava a sledování procesu
Manipulace, doprava a sledování procesu

Flexibilní plnění požadavků na výrobní systémy

Sdružené výrobní systémy jsou tvořené standardními stroji, které jsou propojené intralogistickými zařízeními a kontinuálními dopravníky. Jedná se o mimořádně hospodárnou koncepci, protože zařízení lze s nízkými náklady a v několika krocích přizpůsobit jak velkosériové výrobě, tak i jiným variantám výrobku.

Současně musí být stále aktuální takzvaná malá procesní technika. Jen tak může spolehlivě sledovat nakladače, zajišťovat chlazení a mazání a udržovat požadovanou hladinu v hydraulických agregátech. Přitom je důležité: Změny uspořádání musí být snadno realizovatelné, protože se neustále zkracují vývojové cykly výrobků.

Příklady aplikací

Sledování drapáků na portálových naklád. systémech
Snímání koncových poloh na portálových naklád. systémech
Řízení polohování lineárních jednotek
Kontrola plnicího stavu na hydraulickým agregátu
Spínací nebo kontinuální sledování procesních kapalin a stavu naplnění
Detekce netěsností