Obrábění kovů > Frézování
Frézování

Bezproblémové obrábění kubických obrobků s vysokým stupněm automatizace

Díky své flexibilitě patří frézky a obráběcí centra k nejrozšířenějším obráběcím strojům na světě.

Jejich typové spektrum sahá od tříosých systémů přes komplexní víceosá obráběcí centra až po hybridní stroje, které například kombinují frézování a laserové obrábění.

Nejdůležitější podmínka obrábění kubických obrobků: správné polohování a přesné vedení nástroje při vysoké rychlosti. Výzva pro kontrolní měřicí systémy. Protože také stupeň automatizace se stále zvyšuje. Tím spíš, když se k velkosériové výrobě dílů stále více používají vzájemně propojené stroje.

Příklady aplikací

Sledování upnutí nástroje
Decentralizovaná struktura instalační techniky
Sledování koncových poloh
Snímání úhlu natočení na ose C
Identifikace nástrojů v zásobníku
Přiřazení a sledování obrobků