Obrábění kovů > Vřetena, sklíčidla, otočné a nakl. stoly
Vřetena, sklíčidla, otočné a nakl. stoly

Znalosti, které pomáhají výrobcům strojů

Mezi výrobci obráběcích strojů má výhodu ten, jehož nabídky se nejvíce přiblíží požadavkům jeho zákazníků. A to jak rozsahem velikostí, tak funkčností.

Abyste mohli lépe a hospodárněji využít těchto tržních příležitostí, individuální řešení se stále častěji realizují jako moduly a konstrukční celky.

Tyto mechatronické komponenty, které jsou tvořeny akčními členy a integrovanými snímači, musí optimálně plnit své úkoly i ve stísněném prostoru. Jsou dostatečně inteligentní, aby se dokázaly přizpůsobit různým montážním polohám a rozměrům strojů. Získáte tak cenné plusové body vůči konkurenci.

Příklady aplikací

Sledování upínací dráhy nástrojů binárními snímači
Sledování upínacích drah nástrojů snímačem vzdálenosti
Sledování upínacích drah nástrojů měřicími systémy pro snímání polohy
Přenos signálů a dat na naklápěcí stoly
Zjišťování dráhy na otočných stolech
Snímání polohy pístu v upínacích válcích