Obrábění kovů > Kódování nástrojů
Kódování nástrojů

Automatizovaná identifikace nástrojů průmyslovým RFID systémem

Díky RFID jsou správná data ve správný čas na správném místě.

Přenos parametrů nástroje, jako číslo, průměr a délka nástroje, do CNC řízení zaručuje optimální použití nástroje a vysokou disponibilitu stroje. Sledování životnosti a koncepce řízení výrobních prostředků zabraňují neproduktivnímu chodu naprázdno, chybným přiřazením a chybějícím nebo pozdě nabroušeným nástrojům.

Řešení Tool ID odečítají aktuální stav na nástroji a dokumentují všechny údaje. To umožňuje stanovovat prognózu pro budoucí použití. Zvyšuje se tak kvalita a účinnost výrobního procesu a hospodárnost. Současně klesají náklady.

Díky průmyslovému systému RFID máte vždy správná data ve správný čas na správném místě. A jste tak dobře připraveni na Průmysl 4.0.

Příklady aplikací

Nastavení nástrojů
Dokumentace dat nástrojů
Informace řízení CNC
Organizace mapování dat