Obrábění kovů > Soustružení
Soustružení v oblasti obrábění kovů

Řešení snímačů zaručují vysokou disponibilitu zařízení

Armatury, ventily, upevňovací prvky a součásti motorů a převodovek v automobilových motorech, průmyslových strojích a domácích spotřebičích: Denně pracujeme s těmito sériovými kovovými součástmi.

Jejich výroba je mimořádně cenově výhodná, když jsou třískově obráběné na soustruhu a jejich konstrukce je do značné míry rotačně symetrická. To platní zejména u dílů, které jsou při výrobě upnuté a jsou automaticky přiváděny a odebírány.

Společnost Balluff podporuje tuto cenově výhodnou, automatizovanou výrobu. Protože snímače rozhodujícím způsobem přispívají k tomu, že procesy mohou být sledovány v co nejkratším taktu a s vysokým stupněm automatizace.

Příklady aplikací

Sledování nakladače tyčí
Polohování koníku
Vyrovnání lunety
Kontrola upnutí obrobku
Detekce polohy revolveru
Kontrola hnacích řemenů