Elektrické pohony > Systémy zp. vazby pro lin. přímé pohony
lineární přímý pohon

Systémy fungující v reálném čase poskytující preciznost a efektivní využití energie

V případě lineárního přímého pohonu nebo momentového motoru jsou magneticky kódované systémy pro měření dráhy a úhlu BML společnosti Balluff opravdovou alternativou k optickým systémům. Díky pojezdové rychlosti až 10 m/s poskytují naše systémy pro měření dráhy v reálném čase optimální zpětnou vazbu o poloze i v případě vysoce dynamických aplikací. Nejvyšší energetická účinnost zaručuje maximální kvalitu regulace. Díky rozlišení 1 µm lze dosáhnout třídy přesnosti až ±7 µm. Měří bezdotykově a jsou necitlivé na nečistoty. Odpadají dodatečná bezpečnostní opatření. Zkrátily se prostoje, prodloužila se životnost os a zlepšila se dynamika.

Příklady aplikací

Optimální zpětná vazba polohy pro přímé pohony s délkou až 48 m
Lineární přímý pohon pro malé zdvihy