Elektrické pohony > Integrace do lineár. a rotačních pohonů
lineární a rotační pohony

Velmi přesné systémy pro individuální požadavky

Integrovaná řešení snímacích systémů jsou nepostradatelnou součástí kompaktního pohonu. Magneticky kódovaný systém měření dráhy BML s bezkonkurenčně malými rozměry je vhodný pro přímou integraci do lineárních i rotačních pohonů. Díky vysokému rozlišení (17 bitů) umožňují přesné polohování. Jsou necitlivé na nečistoty a prach a poskytují velkou provozní spolehlivost. Homogenní magnetické pole zaručuje funkční spolehlivost, nízkou hysterezi a minimální odchylky linearity. Snímač se bezkontaktně pohybuje ve vzdálenosti asi 5 mm nad měřeným tělesem a odesílá absolutní nebo inkrementální hodnotu signálu polohy. Velký rozsah měření těles poskytuje značnou flexibilitu při řešení vašich aplikací. Kromě toho můžete vybírat z různých rozhraní (SSI, BISS-C, SIN/COS, ABZ).

Příklady aplikací

Na míru upravená řešení zpětné vazby pro lineární a rotační pohony
Absolutní zpětná vazba motoru v reálném čase
Velmi přesná zpětná vazba polohy pro rotační a výkyvné pohony