Řešení pro hydraulické systémy > Námořní a lodní technika
Námořní a lodní technika

Senzorika, která odolává působení chemických prvků

Na námořní a lodní techniku jsou kladeny mimořádné požadavky. Mimo jiné musí pohybovat těžkými břemeny, nastavovat lodní šroub, regulovat stabilizátory a udržovat kurz. A to vše v drsných klimatických podmínkách na moři. Hydraulika má při těchto výzvách převahu nad jinými řešeními. I k tomu je nutná vodná senzorika. Spolehlivá a robustní technika společnosti Balluff zvládající silný vítr, mořské vlnobití a agresivní slanou vodu.

Příklady aplikací

Řízení lodních stabilizátorů
Nastavení lodního kormidla
Zajištění manévrovatelnosti
Ovládání stavitelného šroubu
Zvedání břemen
Kompenzace pohybu vln