Těžba ropy a plynu

Pro efektivní těžbu ropy a plynu

Ropa a plyn jsou stále ještě základním zdrojem energie. Ubývající zdroje vyžadují stále větší úsilí při těžbě fosilních zdrojů energie a použití nových a efektivnějších metod. Kromě toho drsné okolní podmínky a další mechanické namáhání vyžaduje mimořádně spolehlivou a odolnou techniku. A právě při těchto výzvách nastupujeme my. S precizními a robustními snímači nenáročnými na údržbu a s ochranou proti výbuchu. Tyto snímače s ochranou proti výbuchu jsou mezinárodně schválené a jsou ideální pro použití při těžbě ropy a plynu.

Příklady aplikací

Udržování napnutí lana
Sledování napětí stoupací trubky
Polohování vrtacího ústrojí
Řízení ventilů
Polohování ropných těžních zařízení
Sledování ropných těžních zařízení