Řešení pro hydraulické systémy > Ocelářský a hutní průmysl
Ocelářský a hutní průmysl

Spolehlivé při vysokých teplotách, rázech a vibracích

Výroba oceli probíhá za nejnáročnějších podmínek při vysoké teplotě, rázech a vibracích. To na jedné straně vyžaduje spolehlivý proces s nejvyšší dostupnou úrovní řízení kvality a na druhé straně zařízení špičkové kvality. K těmto účelům nabízíme optimální, mezinárodně schválenou senzoriku a příslušnou síťovou a spojovací techniku.

Příklady aplikací

Polohování válců
Nastavení mezery válců
Řízení vedení vývalků
Sledování pohybu licí pánve
Regulace přívodu vzduchu a plynu do vysoké pece
Řízení pohybu koksovacích strojů