Ocelářský a hutní průmysl > Koksov. stroj, agregát pece a dopravník
Výroba ocelí začíná koksem

Detekce polohy na výtlačném stroji

Společnost Balluff dodává ocelárnám nejspolehlivější řešení pro nejrůznější úkoly v koksovacích strojích, na agregátu pece a dopravnících.

Při mimořádně vysokých teplotách vás přesvědčí robustní magnetostrikční měřicí systém pro snímání polohy BTL 100 °C. Spolehlivě řídí všechny pohyby při zavážení pece. Náš magnetostrikční měřicí systém pro snímání polohy BTL s ochranou proti výbuchu je vhodný pro řízení pece, protože bezpečně pracuje v prostředí s plynem. Pro polohování plnicího, výtlačného a převáděcího vozíku na agregátu pece doporučujeme systém Industrial RFID. Vyniká velkou vzdáleností zápisu/čtení, rychlým datovým přenosem a pracuje bez vizuálního kontaktu.

Snímače a systémy společnosti Balluff zabezpečují důležitý nepřetržitý proces v ocelárně.

Příklady aplikací

Detekce koncové polohy na výtlačném stroji
Řízení agregátu pece za náročných bezpečnostních požadavků
Spolehlivé řízení pohybů na agregátu pece
Řízení výtlačného vozíku