Ocelářský a hutní průmysl > Zařízení pro průmyslové lití
Maximálně flexibilní pro různé formáty v zařízení pro průmyslové lití

Maximální flexibilita pro nejrůznější formáty

Zařízení pro průmyslové lití čelí velkým výzvám z hlediska použité techniky. Za prvé musí zvládat velké síly, vibrace a rázy.

Při pohybu kokil pro homogenní tekutý kov a na zvedacím nosníku pro přesnou přepravu vývalků a kulatiny. Za druhé musí být možné flexibilně přetvářet segmenty průmyslového lití podle úrovně, teploty a času pro dosažení maximální kvality oceli.

Od techniky používané v zařízení pro průmyslové lití je vyžadována maximální flexibilita a maximální spolehlivost. Snímače a systémy společnosti Balluff nabízejí bezpečnost a zaručují nepřetržitý proces na nejrůznějších formátech výrobku.

Příklady aplikací

Maximální bezpečnosti při kontrole licí pánve
Snímání polohy ve studené větvi
Pohotová výměna snímače bez netěsností
Kontrola délky vývalku
Přeprava vývalků na zvedacím nosníku