Měření a detekce hladiny
Měření stavu naplnění

Ať již nepřetržité měření hladiny, zjišťování mezních hodnot nebo kombinace obojího – Balluff nabízí širokou paletu řešení pro řízení procesů, předzásobení nebo zajištění. Podle montážní situace, vlastností média a podmínek prostředí nabízíme optimální snímače, které mají jen jeden cíl: efektivní procesy.

Volíte přitom mezi bezdotykovými a dotykovými. Také skrze stěny nádrží lze se snímací technikou Balluff měřit hladiny kapalných, pastózních a granulárních médií. Naše snímače přitom splňují i přísné podmínky potravinářského a farmaceutického průmyslu, jakož i nároky lékařské techniky.

Příklady aplikací

Jednoduché měření stavu
Nepřetržité, absolutně přesné měření stavu
Kontrola stavu vsázky a koksu
Detekce kapalin v pipetách
Sledování hladiny krve v zařízení pro mimotělní oběh technologií Smart Level
Správný stav pro sušení
Kontrola procesu plnění
Snímání stavu na obtokových trubkách
Kontaktní snímání stavu média v nádržích
Kontrola stavu oleje a chladicí kapaliny