Měření tlaku
Měření tlaku

Balluff vám nabízí široké portfolio elektronických převodníků a snímačů tlaku pro nepřetržité měření tlaku, jakož i pro zjišťování mezního tlaku kapalných, plynných a pastózních médií. Inteligentní, jakož i mnohostranné možnosti konfigurace vám dovolují optimální přizpůsobení individuálním požadavkům – jako je například velký výběr procesních připojení. Promyšlená řešení u nás najdete také pro hygienické aplikace.

Příklady aplikací

Sledování tlaku během procesu
Měření tlaku vodního chlazení
Měření tlaku při zušlechťování povrchů
Kontrola tlaku
Sledování tlaku ve vyhřívaných lisech
Ovládání vyhřívaného lisu