Nová prezentace značky Balluff

Nová prezentace značky Balluff

Otevřená, moderní a orientovaná na budoucnost

Nové logo Balluff

Neuhausen a. d. F.: Nepřetržitý pokrok plně v zájmu zákazníka – to je postulát rodinné firmy Balluff. Toto směřování vizuálně a komunikačně podporuje nová prezentace značky a změněný slogan.

Se zkušenostmi čtyř generací vyvíjí rodinná firma na budoucnost orientovaná řešení snímací techniky, síťové a identifikační systémy a jako poskytovatel řešení pro Industry 4.0 je již dávno mnohem více než pouhý výrobce snímačů. Tomuto rozvoji odpovídá nové motto společnosti: ze „sensors worldwide“ se stává „innovating automation“.

innovating automation

„Naše nová prezentace přesně odpovídá tomuto požadavku. Zavedením nové image značky ukazujeme interně i navenek, že se společnost Balluff důsledně dále rozvíjí i ohledně své prezentace,“ vysvětluje jednatel Florian Hermle. Jako partner chceme naše zákazníky podporovat inovativními řešeními a zabezpečovat pokrok v oblasti automatizace. Tímto směrem se úspěšně ubíráme již nějakou dobu. Jako pro rodinnou firmu jsou pro nás přitom důležité tradiční hodnoty, jako trvalá udržitelnost a kvalita. Vždy s tím cílem, abychom zákazníkům na celém světě zaručovali optimální stupeň poradenství a služeb. Hodnoty jako otevřenost a pokrok přitom zabezpečují kontinuálnost a budoucí vývoj.“

Moderní, dynamická a jasně strukturovaná prezentace značky důsledně odráží hodnoty společnosti.

Díky tomu jsou tak výrazněji vnímány vůdčí hodnoty otevřenost, angažovanost a pokrok, vyjadřované grafickými prvky.

V tradici firmy Balluff mají velký význam takové hodnoty, jako trvalá udržitelnost, spolehlivost a kvalita. Logo Balluff proto zůstává se svými základními hodnotami zachované a je zaměřené na otevřený přístup a budoucnost.

Slogan „innovating automation“ je pomocí čáry a tečky vždy spojený s produkty a řešeními a znovu zdůrazňuje význam partnerství pro společnost Balluff.

O firmě Balluff

Firma Balluff, založená roku 1921 v Neuhausen a. d. F., je s 3 000 zaměstnanci celosvětovým symbolem pro inovativní techniku, kvalitu a maximální orientaci na zákazníka. Jako čelní poskytovatel průmyslové automatizace nabízí tento rodinný podnik rozsáhlý sortiment kvalitních snímačů, systémů a řešení specifických podle zákazníka. V roce 2015 dosáhla firma Balluff GmbH obratu cca 366 milionů eur. Mimo ústředního sídla v Neuhausen auf den Fildern má firma Balluff výrobní a vývojová pracoviště po celém světě a je zastoupena pobočkami a reprezentanty v 68 zemích. To zákazníkům zajišťuje rychlou celosvětovou dostupnost výrobků a vysokou kvalitu poradenství a servisu přímo na místě.