Společnost Balluff integruje do koncernu dvě společnosti

Rodina Balluff roste a s integrací dvou společností dále rozšiřuje své digitalizační kompetence

Stuttgartská společnost iss innovative software services GmbH a společnost Matrix Vision GmbH v Oppenweiler jsou nyní součástí specialisty na snímače a automatizaci se sídlem v Neuhausenu auf den Fildern.

Tisková složka (soubor zip)

Neuhausen a.d.F. – 14. září 2017 – společnost Balluff dále rozvíjí digitalizační know-how společnosti hned dvěma akvizicemi: Stuttgartská softwarová společnost iss innovative software services GmbH (iss) a průkopník strojového vidění Matrix Vision GmbH (MV) v Oppenweileru u Backnangu jsou nyní součástí specialisty na snímače a automatizaci. Příslušné smlouvy byly podepsány po přibližně šestiměsíční fázi jednání v červenci a srpnu. 160 zaměstnanců posílí rodinný podnik, sídla ve Stuttgartu-Vaihingenu a v Oppenweileru zůstanou zachována.

Akvizice posilují strategické zaměření

Oba nové podniky v koncernu obohacují základní kompetence společnosti Balluff ve dvou rozhodujících oblastech: ve vývoji softwaru a v oblasti strojového vidění. Tato integrace proto vytváří důležitý základ ve strategickém zaměření koncernu. „Obzvláště spojení naší síťové techniky se softwarovou kompetencí obou podniků nám pomáhá dodávat ještě lepší komplexní řešení automatizace z jedné ruky,“ říká jednatel společnosti Balluff Florian Hermle. „Know-how firem iss a Matrix Vision a jejich pracovníků nám pomůže ještě lépe a rychleji využít růstové šance digitalizace a rozšířit naše portfolio jak v oblasti hardwaru, tak také softwaru.“

Posílení softwarové kompetence

Firma iss se specializovala na nástroje, testovací systémy, procesy a standardizaci ve vývoji softwaru. Stejně jako pro samotnou společnost Balluff jsou nejdůležitější skupinou zákazníků v roce 1996 založeného podniku a jeho 60 zaměstnanců automobilový průmysl a subdodavatelé. V rámci koncernu Balluff má společnost iss převzít funkci interního softwarového specialisty, neboť tento podnik ze Stuttgartu-Vaihingenu přináší mnoho zkušeností například z oblasti vestavěných systémů v automobilovém průmyslu. „Máme v podniku již 25 softwarových vývojářů,“ říká Hermle, „ale rozvíjíme důsledně naše kompetence v digitalizaci a k tomu naléhavě potřebujeme další odborníky. Zcela konkrétně jde o vývoj otevřených softwarových platforem. Ty budeme v budoucnosti potřebovat ještě více, abychom našim zákazníkům poskytli komplexní řešení automatizace.“

„Velmi se těšíme z toho, že jsme nyní součástí koncernu Balluff,“ říká Joachim Mettenleiter, jeden ze dvou jednatelů společnosti iss. „Společnost Balluff nepochybně patří k průkopníkům digitalizace v průmyslu a na nás nyní čeká mnoho velmi náročných i lákavých úkolů. Jsem si jist, že společně s kolegy v softwarovém oddělení společnosti Balluff dokážeme v příštích letech s mnohým pohnout a posunout Balluff v prostředí průmysl 4.0 ještě dále dopředu, než již beztoho je.“

Rozšíření portfolia v oblasti strojového vidění

Společnost Matrix Vision doplňuje svým portfoliem výrobků program koncernu Balluff v oblasti, která dosud hraje relativně malou roli: ve snímací technice založené na kamerách, v odborných kruzích nazývané také strojové vidění (Machine Vision). Společnost založená v roce 1986 se svými 100 zaměstnanci se specializovala na vývoj a prodej digitalizačních zařízení typu Frame Grabber, standardních průmyslových kamer, inteligentních kamer, videosnímačů, vestavěných systémů a softwaru v oblasti průmyslového zpracování obrazu. „Se společností Matrix Vision nás již čtyři roky spojuje úspěšné vývojové partnerství,“ říká Hermle. „Jedna z obou našich produktových řad založených na kamerách pochází od Matrix Vision. Díky tomu již víme, že se k sobě velmi dobře hodíme a že naše produktové řady se optimálně doplňují.“ Také u společnosti Matrix Vision má téma software vysokou prioritu: asi 30 ze 100 zaměstnanců se zaměstnává především vývojem softwaru ve zpracování obrazu v průmyslovém prostředí. „Se společností Matrix Vision rozšiřujeme jak naše spektrum výrobků v oblasti snímací techniky založené na kamerách, tak také naše kapacity ve vývoji softwaru,“ vysvětluje Hermle.

Vidí to tak také Uwe Furtner, technický ředitel společnosti Matrix Vision: „Balluff a my se k sobě výborně hodíme. Díky mnohaleté spolupráci ve vývojovém partnerství se velmi dobře známe a naše programy výrobků se nepřekrývají, nýbrž se dokonale doplňují.“ Také u prodeje a služeb pro zákazníky vidí Furtner díky připojení ke koncernu Balluff pro společnost Matrix Vision velké šance. „Mnozí z našich zákazníků mají výrobní závody po celém světě a očekávají od svých subdodavatelů podporu na místě. Pro samotnou společnost Matrix Vision by se to s naší velikostí podniku stalo dříve či později obtížné, ale s celosvětovou servisní, prodejní a logistickou sítí máme přirozeně zcela jiné možnosti.“

Společnost Balluff zvýšila v roce 2016 obrat o 3,3 procenta na 378 mil. eur (v předchozím roce: 366 mil. eur) a se zvýšením obratu o 21,8 procenta odstartovala velmi úspěšně do prvního pololetí 2017. Společnost Balluff zaměstnává spolu s osazenstvem obou nových akvizic 3550 pracovníků v 37 závodech po celém světě. Zatímco společnost iss innovative software services převzala společnost Balluff ze 100 procent, zůstává u společnosti Matrix Vision 25 procent podílů v držení dosavadních vlastníků podílů. Vysoká priorita, kterou společnost přisuzuje nepřetržité inovaci, se ukazuje také na tom, že v roce 2016 bylo 13,7 procenta obratu investováno do výzkumu a vývoje. Po celém světě pracuje na řešeních snímací techniky, identifikace a sítí pro průmyslovou automatizaci přibližně 300 vývojářů.

Společnost Balluff integruje do koncernu dvě společnosti
Jednatelé všech tří společností informují zaměstnance o integraci (zleva): Uwe Furtner, Erhard Meier (Matrix Vision), Florian Hermle, Katrin Stegmaier-Hermle, Michael Unger (Balluff), Michael Wäschle a Joachim Mettenleiter (iss).

O společnosti Balluff

Společnost Balluff, založená roku 1921 v Neuhausenu auf den Fildern, představuje se svými 3550 zaměstnanci celosvětově pokrok, kvalitu a nadoborové zkušenosti v průmyslové automatizaci. Jako přední specialista na snímače a automatizaci nabízí tento rodinný podnik ve 4. generaci rozsáhlé portfolio inovativních řešení snímačů, identifikace a síťových technologií a softwaru pro komplexní systémová řešení. V roce 2016 zaznamenala skupina Balluff obrat cca 378 mil. eur. Vedle ústředního sídla v Neuhausenu auf den Fildern má společnost Balluff výrobní a vývojová pracoviště po celém světě a se 37 vlastními dceřinými společnostmi má celosvětovou základnu. To zákazníkům zajišťuje rychlou celosvětovou dostupnost výrobků a vysokou kvalitu poradenství a servisu přímo na místě.

O společnosti Matrix Vision

Společnost Matrix Vision založená v roce 1986 v Oppenweileru u Backnangu je jedním z největších dodavatelů komponent pro zpracování obrazu na německojazyčném trhu. Jako průkopník kamerových systémů nabízí široké spektrum digitalizačních zařízení, průmyslových kamer, videosnímačů, vestavěných systémů a softwaru v oblasti průmyslového zpracování obrazu. Pro zvláštní požadavky vyvíjí společnost Matrix Vision se zkušenými partnery také specifická řešení pro konkrétní zákazníky od jednotlivé komponenty až ke kompletní funkční jednotce. Matrix Vision zaměstnává 100 pracovníků a v roce 2016 dosáhla obratu 15 mil. eur.

O společnosti iss innovative software services

V roce 1996 založená společnost iss innovative software services poskytuje služby ve vývoji softwarových systémů (např. databázových aplikací, vývojových prostředí nebo internetových aplikací), jakož i inženýrské služby v oblasti automobilového průmyslu a automatizační techniky. Spektrum výkonů sahá od strategického plánování přes analýzu, koncepci a návrh až k realizaci. iss innovative software services dosáhla v roce 2016 se 60 zaměstnanci obratu téměř 6 mil. eur.