Řešení „vše v jednom“ s rozhraním Ethernet/IP

Řešení „vše v jednom“ s rozhraním Ethernet/IP

Zajišťuje dohledatelnost všech dat

Rozhraní s průmyslovou sběrnicí, vyhodnocovací jednotka a anténa

v jednom kompaktním zařízení

Řešení „Vše v jednom“ – s rozhraním s průmyslovou sběrnicí, vyhodnocovací jednotkou a anténou v jednom kompaktním zařízení – zajišťuje dohledatelnost všech dat. Například při montáži kvalitních součástí ve výrobě agregátů. To umožňuje transparentnost a cílený management chyb v probíhajícím procesu. Můžete tak včas identifikovat typická slabá místa a přijmout protiopatření. Toto vytváří bezpečnost výroby, umožňuje rychlé opravy a okamžité přizpůsobení při měnících se požadavcích. Systém RFID k tomu úplně zaznamenává každý procesní krok – všechny použité výrobní díly, všechny použité materiály a provozní prostředky s časem, místem a průběhem.

Tyto informace o provádění, o procesu a o původu se automaticky dokumentují a jsou dostupné v reálném čase na datových nosičích. Tato data se přenášejí na snímací hlavu BIS M-4006 a odtud do řídicího systému.

Speciální charakteristiky

  • Úspora času, místa a nákladů s přímým přípojením Ethernet/IP
  • rychlé uvedení do provozu a krátké prostoje díky stavovým LED
  • jednoduchá integrace do sítě díky integrovanému dvojportovému přepínači, podporuje RT i IRT
  • díky robustnímu zinkovému pouzdru litému pod tlakem lze montovat přímo na kov
  • vzhledem ke krytí IP 67 vhodná pro náročné průmyslové prostředí
  • diagnostika a snímání/záznam díky integrovanému internetovému serveru