Optický laserový přesný snímač

Optický laserový přesný snímač

Optický laserový přesný snímač

Rozpoznávání předmětů špičkové třídy

Bezpečné rozpoznávání nejmenších detailů je odedávna velkou výzvou. Optoelektrický snímač BOS 21M High Precision Laser z výrobní řady optických snímačů se zatemněným pozadím zde prokazuje svou zvláštní třídu. Ohromuje vynikající přesností při všech úkolech identifikace a přesvědčuje četnými užitečnými doplňkovými funkcemi.

Pomocí různých režimů identifikace a vyhodnocování lze zcela přesně detekovat i složité předměty. A kde ostatní snímače narážejí na své hranice, řeší laserový přesný snímač i komplexní aplikace s lehkostí.

Přitom můžete vybírat mezi dvěma různými režimy snímače:
V režimu zatemněného pozadí se snímač naučí rozpoznávaný předmět, který potom s vysokou přesností identifikuje.
V režimu vyhodnocení pozadí se snímač naučí pozadí. Jsou detekovány předměty, které se objevují na pozadí. BOS 21M HPL tak bezpečně rozeznává zejména reflexní nebo lesklé části.

Díky těmto dvěma režimům snímače dosahujete vždy maximální přesnosti a spolehlivosti. Protože IO-Link jednoduše přepíná podle daného předmětu, a využívá tak vždy té nejlepší a nejspolehlivější metody detekce.

Používáte-li snímač v kritickém prostředí s množstvím rušivého světla, zaručuje další zlepšení inteligentní potlačení cizího světla. S touto funkcí filtruje snímač spolehlivě zejména poruchy a cizí světlo, takže je vyloučeno chybné spínání a následné prostoje zařízení.

Charakteristiky

  • nanejvýš přesná identifikace předmětů i v náročných prostředích
  • možnost přepínání principů spínače zatemněného pozadí/vyhodnocení pozadí
  • inteligentní předběžné zpracování dat ve snímači
  • chytrá a efektivní diagnostika