Snímače se světelným pásem se samostatným zesilovačem

Snímače se světelným pásem se samostatným zesilovačem

Snímače se světelným pásem se samostatným zesilovačem

Vysoce přesná detekce objektů na nejužším prostoru a v prašném prostředí

Bezpečná detekce rychle létajících součástí v komplikovaných podmínkách

Pro bezpečnou detekci a přesné počítání rychle létajících nebo padajících součástí ve výrobních nebo balicích procesech se zpravidla používají rámové světelné závory. Pokud je však montážní prostor obzvláště malý nebo pokud se vyskytují ztížené pracovní podmínky, jako je nekontrolovatelná prašnost, může se stát řešení tohoto úkolu výzvou.

Vysoká optická přesnost a funkční rozmanitost

Nápravu zjednávají snímače se světelným pásem BOH AI řady MICROmote® se samostatným zesilovačem BAE. Spojují vysokou optickou přesnost na nejmenším montážním prostoru s funkční rozmanitostí. Díky oddělení optické jednotky od vyhodnocovací elektroniky je snímací hlava konstruována tak, že vede ke zvlášť velké úspoře místa. S elektronikou je spojena pomocí vysoce flexibilního, avšak robustního elektrického kabelu. To zajišťuje výbornou ovladatelnost přes minimální velikost snímače. Uživatelé proto mohou snímač optimálně nastavit podle svých individuálních pracovních podmínek.

Vysoká stejnoměrnost světelného pásu

Optická přesnost světelného pásu vzniká seřazením a definovaným přesahováním jednotlivých světelných paprsků z diskrétních přesných LED. Vysoká stejnoměrnost takto vytvořeného světelného pásu je klíčem k nanejvýš přesné detekci objektů.

Řešení specifických požadavků jednotlivých aplikací

V zásadě lze samostatnou zesilovací elektroniku pro všechny snímače se světelným pásem individuálně vybírat z rozmanitých standardních provedení. V závislosti na elektronice tak lze snímače se světelným pásem používat různým způsobem: od optického okna pro dynamickou detekci volně padajících dílů přes analogové řízení okrajů pásu až po bezkontaktní optický koncový spínač. Tato modulární koncepce kromě toho umožňuje rychlé realizace specifické pro příslušnou aplikaci. Například přizpůsobení rozměru, materiálu pouzdra nebo charakteru povrchu individuálním úkolům detekce.

Příklad aplikace

Mnoho optických aplikací v automatizaci procesů naráží v prašném prostředí na své fyzikální meze. Pokud například při výrobě a následném stáčení výrobků vzniká velmi jemný prach, dochází k velmi drastickému snížení spolehlivosti a dob provozu počítání. Dynamické zesilovače řady BAE mají automatické upravování prahu spínání, kterým je kompenzován optický účinek prachové vrstvy. Samostatný výstup alarmu signalizuje konec automatického rozsahu úpravy. Tím je indikováno nutné čištění snímače nebo spuštěna zvenčí vyvolaná úprava citlivosti.

Zesilovač signálu BAE00N8
Hlava optického snímače BOH0024
Hlava optického snímače BOH0024