Technika průmyslových sítí > Indukční vazební členy
Indukční vazební členy

Bezdotykový přenos energie a dat

Pevné zapojení snímačů a ovladačů je spojeno se značnými nevýhodami. Kabely a kontakty v automatizaci jsou často vystaveny intenzivnímu namáhání, může tak docházet k únavě kabelů a jejich lámání, což v důsledku vede k odstávkám strojů.

Naše indukční vazební členy BIC přenášejí data a energii bezdotykově přes vzduchovou mezeru. Nedochází tak k mechanickému opotřebení. Provozní dostupnost zařízení je vyšší, časy cyklů jsou kratší a průběhy procesů flexibilnější. Jednotky lze snadno oddělit od okolních prvků, lze s nimi snadno manipulovat a jsou bezúdržbové. Můžete tak reagovat na nové požadavky v nejkratším možném čase.

Speciální charakteristiky

  • bez mechanického opotřebení
  • vyšší provozní dostupnost zařízení, kratší časy cyklu, flexibilnější průběhy procesů
  • možnost rychlého odpojení, snadná manipulace, bezúdržbový provoz

Produktové řady

Indukční vazební členy pro přenos signálu IO-Link

Indukční vazební členy pro přenos signálu

Indukční vazební členy pro napájení