Kompaktní laserový pás s IO-Link

Kompaktní laserový pás s IO-Link
Kompaktní laserový pás s IO-Link

Vysoká funkčnost v malém pouzdru

Pokud je nutno identifikovat různé objekty za ztížených montážních podmínek ve výrobě, při balení nebo při kontrole kvality, je k těmto účelům ideální kompaktní a multifunkční laserový pás. Protože tato světelná závora s rozhraním IO-Link vám poskytuje četné režimy měření, jako jsou průměr objektu, poloha objektu, šířka spáry, poloha spáry nebo okraje. A máte k dispozici přídavné režimy, jako jsou počítání nebo porovnávání požadované a skutečné hodnoty, které můžete současně použít. Díky zabudovanému počitadlu provozních hodin můžete nyní sledovat své procesy ještě přesněji a nechávat si signalizovat intervaly údržby.

Vyhledávač výrobků

Rozhraní IO-Link vám umožňuje centrální uchovávání a správu dat, a tudíž jednoduchou a rychlou konfiguraci – i při změnách formátu během výrobního procesu. Cestou IO-Link se přenáší signály s číselnými hodnotami spolehlivě a v nezměněné podobě, např. při polohování okrajů nebo snímání průměru.

Díky těmto funkcím můžete laserový pás použít mimo jiné k přesné detekci polohy, ke klasifikaci objektů nebo k jednoduchému třídění dílů podle velikostí nebo průměrů. Při zajišťování kvality tak lze sledovat například výšky objektů, rozměry spár nebo otvory. Je možné také přesné snímání okrajů dráhy, a to i u opticky náročných materiálů. Díky kompaktní konstrukci vysílače i přijímače můžete nyní vyřešit i aplikace v zvláště těsných montážních prostorech a v špatně přístupných snímacích pozicích.

Zvláštnosti

  • vysoce přesná detekce polohy
  • snadné rozlišování velikostí průměrů
  • kontrola kvality rozměrů spár
  • přesná detekce okrajů
  • jednoduchá konfigurace a parametrizace prostřednictvím IO-Link
  • kompaktní pouzdro pro stísněný montážní prostor

Profil výrobku

Kontakt

Kontakt