SmartLight Indic. pro apl. Pick-to-Light

SmartLight Indic. pro apl. Pick-to-Light
SmartLight Indic. pro apl. Pick-to-Light

Inovativní technologie montáže a konfekcionování

Pro montáž a konfekcionování nabízí společnost Balluff SmartLight Indicator, díky kterému můžete průběžně vizuálně zobrazovat a sledovat jednotlivé výrobní kroky. A nejen to. Náš SmartLight Indicator přesvědčí také četnými doplňkovými funkcemi. Například indikací směru seřízení, dobami taktu pracovních procesů, časů údržby v průběhu práce nebo zobrazením zbývajících výrobních kroků. Lze detekovat také chybné odběry nebo jednoduše odečítat plnicí stavy.

Vyhledávač produktů

Náš SmartLight Indicator je tvořen šesti nezávislými, extrémně jasnými, vícebarevnými diodovými segmenty, které mohou být provozovány v různých režimech: v segmentovém režimu, režimu výstupního světla a režimu Level nebo pro zobrazení Safe States – v závislosti na tom, co chcete sledovat. IO-Link přitom umožňuje pohodlné vedení uživatele.

Díky IO-Link lze inteligentní zařízení rychle a cenově výhodně instalovat prostřednictvím Plug-and-Play a připojit jak k řízení, tak k PC systémům. Všechny provozní režimy, barvy a stav jsou přímo k dispozici v procesních datech.

Protože můžete SmartLight Indicator spojit do řady s dalšími, můžete ještě více snížit finanční náklady a náklady na kabeláž.

Charakteristiky

  • Připraveno pro průmysl 4.0: díky IO-Link
  • Time-of-Flight (odrazová metoda): světelná závora ke spolehlivému rozpoznání pohybu rukou
  • Univerzální použití: šest nezávislých, extrémně jasných, vícebarevných diodových segmentů
  • Komfortní: displej ukazuje segmentový režim, režim výstupního světla, režim Level a Safe State
  • Úspora nákladů: možnost spojení dvou SmartLight Indicator (Daisy-Chain) – je nutný pouze jeden port IO-Link

Profil výrobku

Kontakt

Kontakt