Indukční vazební členy
Indukční vazební členy

Bezdotykový přenos energie a dat

Pevné zapojení snímačů a ovladačů je spojeno se značnými nevýhodami. Kabely a kontakty v automatizaci jsou často vystaveny intenzivnímu namáhání, může tak docházet k únavě kabelů a jejich lámání, což v důsledku vede k odstávkám strojů.

Naše indukční vazební členy BIC přenášejí data a energii bezdotykově přes vzduchovou mezeru. Nedochází tak k mechanickému opotřebení. Provozní dostupnost zařízení je vyšší, časy cyklů jsou kratší a průběhy procesů flexibilnější. Jednotky lze snadno oddělit od okolních prvků, lze s nimi snadno manipulovat a jsou bezúdržbové. Můžete tak reagovat na nové požadavky v nejkratším možném čase.

Speciální charakteristiky

 • bez mechanického opotřebení
 • vyšší provozní dostupnost zařízení, kratší časy cyklu, flexibilnější průběhy procesů
 • možnost rychlého odpojení, snadná manipulace, bezúdržbový provoz

Produktové řady

 • Indukční vazební členy pro přenos signálu IO-Link

  Transparentní, bezdotyková výměna dat mezi řídicím a řízeným zařízením

  Indukční vazební členy pro přenos signálu IO-Link slouží bezkontaktnímu přenosu energie a dat vzduchovou mezerou. Tím se eliminuje potřeba mechanických zásuvných kontaktů. A při použití našeho obousměrného vazebního systému s IO-Linkem funguje výměna dat dokonce v obou směrech.

  Bezdotykový přenos signálů na standardu IO-Link je koncipován zcela transparentně: Systém se chová „neviditelně“ a není třeba mu nastavovat jakékoli parametry. Můžete jej zcela jednoduše zapojit mezi zařízení IO-Link Master a další zařízení s podporou IO-Link a okamžitě zahájit komunikaci.

  Systém disponuje plnohodnotným rozhraním IO-Link, jež je nezávislé na stavu revizí standardu IO-Link. Dochází tak k přímé výměně dat o událostech, parametrech a procesech mezi řídícím a řízeným zařízením.

  Charakteristiky

  • současné řízení ovladačů a přijímání signálů od snímačů
  • pomocné napájení (AUX) pro ovladače lze zapínat a vypínat
  • bez nutnosti nastavování parametrů – snadná instalace na principu Plug-and-Work
  • funkce IO-Link až do úrovně zařízení
  • flexibilní délka procesních dat
  Přenos signálů s rozhraním IO-Link
 • Indukční vazební členy pro přenos signálu

  Spolehlivý přenos signálů v obou směrech

  Naše indukční vazební členy pro přenos signálu jsou dimenzovány až pro osm signálů od snímačů a osm signálů řízení aktuátorů.

  Systém je obousměrný, signály tedy přenáší v obou směrech. Jeho vzdálená jednotka individuálně řídí a ovládá svorkové jednotky. Ze základny lze přenášet až osm signálů, přičemž čtyři kanály lze řídit nezávisle na sobě.

  Charakteristiky

  • přenos signálů v obou směrech
  • vzdálená jednotka individuálně řídí a ovládá svorkové jednotky
  • přenos až osmi signálů
  • řízení čtyř kanálů nezávisle na sobě
  Paralelní přenos signálů
 • Indukční vazební členy pro napájení

  Bezdotykový přenos energie zaručuje rychlý průběh změn formátů

  Rychlé změny formátů zaručují vysokou produktivitu. Přítomnost zásuvných kontaktů ji ale značně ztěžuje, jako například při výměně chapadel u robotů.

  Naše indukční vazební členy pro napájení přenášejí energii bezdotykově přes vzduchovou mezeru. Mechanické zásuvné kontakty jsou tak zbytečné. Výhody: absence opotřebení, rychlá změna formátů a velká flexibilita.

  Charakteristiky

  • absence opotřebení – bezdotykový přenos energie přes vzduchovou mezeru
  • rychlá výměna nástrojů
  • vysoká flexibilita
  Napájení přes indukční vazební členy