Bezpečná ovládací zařízení
Bezpečná ovládací zařízení

Spolehlivé vypnutí strojů v případě potřeby

Do oblasti povinné péče firmy patří zajištění bezpečného provozu automatických strojů a zařízení. K zajištění toho, aby v případě nouze bylo možné odvrátit nebo minimalizovat ohrožení osob a strojů, se musí používat bezpečná ovládací zařízení, jako například ovladače nouzového zastavení (nouzového vypnutí). V zařízeních musí být jako doplňující ochranné opatření nepřetržitě k dispozici zařízení pro nouzové zastavení – nezávisle na tom, zda je prováděna instalace, provoz nebo údržba. A dále bez ohledu na to, zda je tato funkce označována jako nouzové vypnutí (vypnutí přívodu energie) nebo jako nouzové zastavení (zastavení ohrožujícího procesu nebo pohybu).

Bezpečná ovládací zařízení musí být snadno přístupná, nepřetržitě k dispozici a funkční a musí okamžitě navodit bezpečný stav stroje. Naše dobře viditelná ovládací zařízení vyvolají v případě nouze okamžitou funkci nouzového zastavení. Díky tomu se optimálně hodí k ochraně vašich zaměstnanců a zařízení.

Produktové řady

 • Tlačítko nouzového zastavení

  Nouzové zastavení – pro tísňové situace

  Tlačítka resp. spínače nouzového zastavení zaručují, aby nedošlo k samovolnému opětovnému rozběhu strojů a zařízení. Ve většině případů vede přerušení jednoho okruhu k zastavení stroje. V závislosti na rámcových podmínkách dané aplikace a příslušných předpisů jsou systémy nouzového zastavení uspořádány do různých kategorií zastavení.

  Okamžité přerušení přívodu energie (kategorie zastavení 0)

  Jestliže toto nepředstavuje žádné jiné nebezpečí pro uživatele, dojde k okamžitému přerušení přívodu energie.

  Řízené zastavení (kategorie zastavení 1)

  V případech, ve kterých by nekontrolované přerušení přívodu elektrické energie mohlo vést k nebezpečným situacím, například v průběhu brždění, je zařízení nejprve uvedeno do bezpečného stavu a teprve poté je přerušen přívod energie.

  Bezpečná ovládací zařízení pro nejpřísnější bezpečnostní požadavky

  Bezpečná ovládací zařízení od společnosti Balluff vyhovují nejpřísnějším bezpečnostním požadavkům podle mezinárodních standardů a norem a lze je snadno a bezpečně integrovat do vašeho zařízení.

  Charakteristiky

  • bezpečné odpojení přívodu energie
  • nucené rozpojení podle IEC 60947-5-1, příloha K
  • zásuvné připojení M12 (5pólové)
  • hřibovité tlačítko (odblokuje se otočením)
  • vysoký stupeň ochrany proti prachu a vodě
  • kompaktní pouzdro, jednoduchá montáž
  Tlačítko nouzového zastavení