Snímače sledování stavu
Snímače sledování stavu

Kontinuální kontrola stavu v kritických polohách

Neplánované prostoje a poruchy ve výrobním procesu lze vyloučit pomocí multifunkčních snímačů sledování stavu BCM s integrovaným předběžným zpracováním dat. Protože inteligentní snímače vám poskytují stavová data, která můžete použít k automatizaci nákladově náročných manuálních kontrol. Současně jsou tato stavová data důležitým stavebním kamenem IIOT pro realizaci chytré a pružné výroby.

Snímače sledování stavu Balluff zjišťují různé fyzikální veličiny, např. vibraci, teplotu, vlhkost vzduchu a tlak prostředí, zpracovávají je a požadovaná data přes IO-Link předávají nadřízenému systému. Navíc mohou snímače zjišťovat a komunikovat vlastní stav. Jste tak neustále informováni o jejich teplotě, provozních hodinách a spouštěcích cyklech.

Pomocí standardního protokolu IO-Link lze snímače pohodlně parametrizovat a vyhodnocení ve snímači individuálně přizpůsobovat aplikaci. Díky flexibilnímu uspořádání procesních dat lze volně konfigurovat a cyklicky přenášet až pět měřených nebo předem zpracovaných dat. Navíc lze provádět necyklické zjišťování dalších statistických vyhodnocovaných veličin.

Kromě toho můžete při automatizovaném sledování měřených a vyhodnocovaných veličin určovat mezní hodnoty pro předřazené a hlavní alarmy, takže snímač při určitých událostech vydává výstražná hlášení.

Snímače sledování stavu Balluff tak významně přispívají k efektivnímu a bezporuchovém provozu každého zařízení a výrazně zvyšují efektivitu celého zařízení.

Nejdůležitější výhody

  • univerzální měřené veličiny v jednom zařízení: vibrace, teplota, vlhkost vzduchu, tlak prostředí
  • integrovaná vyhodnocovací elektronika s konfigurovatelným předběžným zpracováním dat
  • konfigurace událostí a ukazatelů stavu
  • rychlé připojení a integrace pomocí IO-Link
  • kompaktní konstrukce