Optoelektronické snímače
Optoelektronické snímače

Vynikající specialisté s mnohostranně zaměřeným využitím

Optoelektronické snímače od společnosti Balluff spolehlivě rozpoznávají přítomnost objektů. S konstantní jistotou kontrolují tvary, barvy, vzdálenosti nebo tloušťky dílů. A to navíc s velkou přesností. Ve srovnání s bezdotykovými spínači s indukční nebo kapacitní technologií totiž mají výrazně větší detekční rozsah.

Nabízíme vám snímače se všemi druhy světla, od červeného přes infračervené světlo až po laserové technologie. S různými dosahy, se zatměním pozadí nebo bez něj. Množství konstrukčních provedení, které je k dispozici, vám zaručuje maximální flexibilitu. Pro speciální použití jsou k dispozici například minisnímače, snímače barvy, světelný pás a snímače kontrastu.

Nejdůležitější výhody

 • všechny druhy světla, všechny principy funkce
 • různé dosahy od blízké do vzdálené oblasti
 • vyladěno podle požadavků automatizace, robotiky, montáže a manipulace
 • robustní a spolehlivé, také za nepříznivých podmínek okolního prostředí
 • flexibilita při plánování a montáži díky atraktivním technickým údajům

Produktové řady

 • Difuzní snímače

  Pro detekci drobných rozdílů kontrastu

  Naše široká paleta difuzních snímačů vám poskytuje hospodárná řešení v případě, že chcete spolehlivě detekovat rozdíly kontrastu. Tyto difuzní snímače přitom snímají objekty v závislosti na povrchu, barvě a materiálu. Jejich snímací vzdálenost tak závisí na velikosti, tvaru, barvě a vlastnostech odrazivého povrchu objektu.

  Vysílač i přijímač jsou umístěny v jednom pouzdru, takže můžete difuzní snímače jednoduše namontovat a díky jejich dobře viditelnému světelnému paprsku rychle ustavit.

  Vhodný druh světla zvolíte v závislosti na aplikaci. Podle typu poskytují naše difuzní snímače dobře viditelné červené světlo, neviditelné infračervené světlo nebo velmi přesné laserové světlo, které je optimální pro detekci malých dílů.

  Pro snímání nezávislé na barvě a povrchu doporučujeme difuzní snímače s potlačeným pozadím. Pracují s červeným světlem nebo s červeným laserovým světlem optimálním pro detekci malých dílů. Snímací funkce je při různých činitelích světlosti téměř konstantní.

  Charakteristiky

  • ideální k detekci rozdílů kontrastu – závisí na povrchu, barvě a materiálu
  • díky dobře viditelnému laserovému paprsku nákladově výhodná a snadná montáž a ustavení
  • kratší dosahy ve srovnání s reflexními a jednocestnými optickými závorami
  • montáž pouze jednoho elektrického zařízení
  Difuzní snímače
  Difuzní snímače

 • Difuzní snímače s potlačeným pozadím

  Téměř nezávislé na barvě a povrchu

  Naše difuzní snímače s potlačeným pozadím detekují objekty v nastavené spínací vzdálenosti, aniž by byly ovlivňovány odrazivým pozadím. A to téměř nezávislé na barvě a povrchu objektu. Objekt a pozadí tak lze bezpečně rozlišit, když se tyto difuzní snímače navíc vyznačují malým posunem hodnot šedi a nízkou hysterezí.

  Jelikož je vysílač i přijímač umístěn v jednom pouzdru, čímž dochází k úspoře místa, můžete naše difuzní snímače snadno namontovat a rychle ustavit. Přitom vám navíc pomáhá dobře viditelný světelný paprsek v provedeních s červeným světlem a laserem. Pomocí funkce učení nebo potenciometru provedete jednoduché nastavení.

  Charakteristiky

  • spolehlivá detekce objektů s různými dosahy, prakticky nezávislá na povrchu, barvě a materiálu
  • detekují objekty před velmi blízkým pozadím – i tehdy, pokud jsou velmi tmavé před jasným pozadím
  • téměř konstantní vzdálenost snímání také při různých činitelích světlosti
  • pouze jedno elektrické zařízení bez reflektoru nebo samostatného přijímače
  • s červeným světlem nebo s červeným laserovým světlem optimálním pro detekci malých dílů
  Difuzní snímače s potlačeným pozadím
  Difuzní snímače s potlačeným pozadím

 • Reflexní optické závory

  Bezpečná detekce objektů nezávisle na povrchu, barvě a materiálu

  Ať již budete chtít realizovat jakékoli aplikace, společnost Balluff vám nabídne široké spektrum reflexních optických závor. Tyto umožňují spolehlivou detekci objektů nezávisle na jejich povrchu, barvě a materiálu. Pokud použijete polarizační filtr, umožní vám naše reflexní optické závory dokonce detekci lesklých objektů.

  Vysílač i přijímač jsou umístěny v jednom pouzdru, takže můžete tuto optickou závoru jednoduše namontovat a díky velkorysým montážním tolerancím snadno ustavit.

  Vhodný druh světla zvolíte v závislosti na svých požadavcích. Podle typu pracují naše reflexní optické závory s dobře viditelným červeným světlem, neviditelným infračerveným světlem nebo velmi přesným laserovým světlem, které je optimální pro detekci malých dílů.

  Charakteristiky

  • jednoduché vyrovnání díky velkorysým montážním tolerancím
  • velké reflektory pro velké dosahy
  • bezpečná detekce – nezávisle na povrchu, barvě a materiálu
  • s polarizačním filtrem vhodné také k detekci lesklých objektů
  • montáž pouze jednoho elektrického zařízení plus reflektoru
  Reflexní optické závory
 • Jednocestné optické závory

  Usnadnění polohování

  Jednocestné optické závory Balluff slouží k bezpečné detekci objektů, nezávisle na povrchu, barvě, materiálu – a dokonce i při silném lesku. Skládají se ze samostatných vysílacích a přijímacích jednotek, které se vzájemně ustaví. Pokud nějaký objekt přeruší světelný paprsek, způsobí to změnu výstupního signálu v přijímači. Naprosto spolehlivé.

  Charakteristiky

  • díky vynikající přesnosti opakování jsou optimální u polohovacích úkolů
  • mimořádně odolné vůči znečištění a s velkou funkční rezervou
  • ideální pro velké dosahy
  • vysílač a přijímač v samostatných pouzdrech
  Jednocestné optické závory
 • Vidlicové optické závory

  Bezkonkurenční vysoká přesnost a provozní bezpečnost

  Naše vidlicové optické závory BGL s vysílačem a přijímačem v jednom pouzdru jsou již předem seřízené. To snižuje nároky na vás, šetří drahocenný čas při uvádění do provozu a podporuje spolehlivý průběh procesu.

  Z hlediska přesnosti, při detekci malých dílů a detailů a rovněž co se týká provozní bezpečnosti jsou vidlicové optické závory od společnosti Balluff bezkonkurenční. Nejlepších výsledků dosáhnete s našimi laserovými vidlicovými optickými závorami – zvláště při přesném polohování a bezpečném snímání rychlých průběhů pohybů a malých dílů, například v oblasti robotiky a automatizace.

  Náš obsáhlý sortiment vám nabízí spolehlivá řešení i pro náročné aplikace. Nebo pro speciální aplikace, jako například detekci průhlednosti, detekci vody a řízení okraje dráhy.

  Charakteristiky

  • různé druhy světla (červené světlo, infračervené světlo, laser)
  • robustní kovové pouzdro
  • snadné vyrovnání vůči objektu
  • vysoké optické rozlišení a přesnost opakování
  • šířky vidlice v rozmezí 5–220 mm s normovanými upevňovacími otvory
  • identická mechanická a optická osa
  • vysoká procesní bezpečnost, neboť vysílač i přijímač jsou vůči sobě pevně ustaveny
  • úspora času a nákladů – je potřebná pouze jedna elektrická přípojka
  Vidlicové optické závory
  Vidlicové optické závory

  Laserové vidlicové optické závory lze optimálně používat k přesnému polohování a rovněž k bezpečnému snímání rychlých průběhů pohybů a malých dílů.

 • Úhlové optické závory

  Přesná detekce kolem všech úhlů a rohů

  Úhlové optické závory od společnosti Balluff představují důsledný vývoj vidlicových optických závor pro náročnější aplikace. Jejich speciální konstrukce pouzdra a geometrie paprsků umožňují najetí a detekci objektů téměř ze všech směrů.

  Provedení s červeným světlem a s laserem zaručují rozmanité možnosti použití: při kontrole posuvu plochých a velkých objektů, jakož i při počítání a snímání objektů v komplexních přívodních systémech a u řady dalších aplikací v náročném průmyslovém prostředí.

  Montáž je zcela jednoduchá i ve složitých prostorových poměrech: vysílač i přijímač jsou vůči sobě pevně ustaveny, díky čemuž nejsou nutné náročné držáky pro jejich upevnění. Ale to ještě není všechno. Odpadá také časově náročné seřizování.

  Charakteristiky

  • díky různým druhům světla (červené světlo, infračervené světlo, laser) ideální pro jakékoli použití
  • robustní kovové pouzdro
  • mimořádně flexibilní montáž díky zahnutému tvaru
  • vysoké optické rozlišení a přesnost opakování
  • identická mechanická a optická osa
  • vysoká procesní bezpečnost, neboť vysílač i přijímač jsou vůči sobě pevně ustaveny
  • odpadá časově náročné seřizování
  • velký výběr různých tvarů a velikostí
  Úhlové optické závory
  Úhlové optické závory

  Konstrukční tvar a geometrie paprsků umožňuje najetí a detekci objektů z téměř všech směrů.

 • Optická okna

  Dynamické nebo statické snímání prostoru ve stabilním rámu

  Naše optická okna BOW se používají tam, kde se mají objekty snímat nikoli jen bodově, ale v určité oblasti. Velký počet jejich souběžně uspořádaných paprsků umožňuje snímání objektů v širokém okně. Naše optická okna přitom zaručují konstantně vysoké rozlišení v každém místě rámu.

  Optická okna od společnosti Balluff se dodávají v dynamických i statických provedeních. Dynamické provedení přitom detekuje pouze pohybující se objekty v aktivní oblasti – zcela bez ovlivnění přívodními zařízením apod.: ideální pro snímání a počítání rychlých, neuspořádaně padajících objektů.

  Charakteristiky

  • konstantně vysoké rozlišení v celé oblasti rámu
  • detekce malých dílů až do průměru 0,8 mm
  • robustní kovové pouzdro se standardním konektorem M8
  • nastavitelná citlivost a délka výstupního signálu
  • dynamická i statická provedení
  • modulární stavebnice s mnoha velikostmi rámů
  Optická okna
  Optická okna

  Když se mají objekty snímat nikoli jen bodově, ale v určité oblasti (okně), jsou optická okna tou správnou volbou.

 • Světelné mříže

  Počítání objektů a měření velkých ploch

  Naše světelné mříže BLG jsou ideální pro snímání velkých oblastí, pro počítání dílů, zjišťování výšek stohů

  (např. papíru) nebo pro měření výšky palet. Tak nabízejí více možností než klasické jednocestné optické závory, které zpravidla snímají pouze bodově.

  Světelné mříže od společnosti Balluff disponují spínacím výstupem – např. k počítání – a analogovým výstupem pro měřicí úlohy.

  Charakteristiky

  • dodávány různé délky
  • díky dosahu až 2,1 m vhodné také pro velké objekty
  • díky krátkým dobám odezvy ideální pro počítání
  • robustní kovové pouzdro
  • neviditelné infračervené světlo
  • spínací výstup (PNP) a analogový výstup (0–10 V)
  • snadné připojení, instalace nenáročná na montáž – bez přídavného zařízení
  • možnost okamžitého použití – nevyžaduje nastavování parametrů
  Světelné mříže
  Světelné mříže

  Světelné mříže se používají k bezpečnému snímání širokých a velmi velkých objektů.

 • Světelné pole pro přesnou identifikaci dílů

  Identifikace dílů, určování poloh a počítání objektů – s vysokou přesností

  Náš multifunkční světelný pás BLA s vysokým rozlišením spojuje až tři různé, souběžně využitelné měřicí úlohy v jediném zařízení: s jeho pomocí je možná identifikace dílů, určování poloh a počítání objektů. K dispozici při tom máte mnoho režimů měření, jako například kontroly průměru objektu, polohy, šířky mezery a její polohy, polohy hran a počtu objektů. Spojitý a homogenní světelný pás je vytvářen výkonným červeným laserem a je dobře viditelný. Pomocí intuitivního ovládacího pole můžete pomocí funkce učení nadefinovat až šest různých objektů a předat je dále přes digitální výstupy.

  Charakteristiky

  • robustní kovové pouzdro pro stabilní montáž a přesné vyrovnání
  • světelný pás o šířce 50 mm
  • vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem až 2 m
  • vynikající rozlišení 0,01 mm
  • dva volně konfigurovatelné analogové výstupy
  • tři programovatelné digitální výstupy
  • inteligentní skrytí rušivých kontur stiskem tlačítka
  • snadné, intuitivní ovládání prostřednictvím displeje s nešifrovaným textem
  • pouze jediné napájení pro oba snímače – nižší nároky na zapojení, napájecí zdroje a náklady
  • autarkní zařízení – není třeba žádné další příslušenství, jako například řídicí jednotka, počítač nebo software
  Světelné pole pro přesnou identifikaci dílů
  Světelné pole pro přesnou identifikaci dílů

  Díky dvěma analogovým výstupům a třem digitálním výstupům lze souběžně snímat a poskytovat na výstupu polohu a tloušťku drátu.

 • Snímače barev

  Spolehlivé určení barvy a kontrastu – lépe než lidské oko

  Pomocí mnohostranných snímačů barev BFS od společnosti Balluff zjednodušíte a urychlíte své automatizované procesy. Například při rozpoznávání barevných odstínů u textilií, lakovaných plechů a rovněž u barevných značení na obalech nebo etiketách. Naše snímače barev vytřídí neodpovídající díly, a zajistí tak soustavně vysokou kvalitu produktů. Tím přispívají k spolehlivému průběhu výroby.

  Snímače TrueColor od společnosti Balluff vidí jako lidské oko – avšak s lepším rozlišením. Rozlišují již drobné barevné odstíny a vyhodnocují kvalitu vyrobených dílů. Navíc kontrolují s přesností, jež nezávisí na aktuální formě. Stále objektivní a absolutně neúplatné.

  Charakteristiky

  • vysoká spínací frekvence
  • s displejem nebo bez něj
  • robustní a vhodné pro průmyslové použití
  • velké dosahy do 400 mm díky intenzivním zdrojům bílého světla
  • volitelně s rozhraním IO-Link pro snadné nastavení parametrů
  • rozlišení libovolného množství objektů (255 jich je možné přímo definovat učením)
  • velmi vysoké barevné rozlišení
  • nastavení parametrů podle specifické aplikace
  Snímače barev
 • Snímače kontrastu

  Rychlé rozeznávání tiskových značek a spolehlivé snímání rozdílů v kontrastu

  Snímače kontrastu jsou difuzní snímače s vysokým rozlišením, které rozlišují objekty podle jejich hodnot šedých odstínů. Robustní snímače kontrastu BKT od společnosti Balluff rozeznají již i malé rozdíly v kontrastu, mají vysokou spínací frekvencí až 30 kHz, a jsou proto mimořádně rychlé. Umožňují dosahovat vysoké přesnosti polohování, a jsou tak vhodné pro rozmanité aplikace, například v tiskařském a balicím průmyslu.

  Charakteristiky

  • přesné spínání pro rychlé procesy – vysoká spínací frekvence až 30 kHz
  • různé druhy světla (laser / červené/zelené/modré nebo bílé světlo)
  • velké dosahy s laserem
  • dobře viditelné světelné body pro snadné vyrovnání
  • prodloužení impulzů
  • možnost externího učení
  • dodávány také s analogovým výstupním signálem
  • snadné nastavení pomocí displeje (v nabídce jsou i provedení bez displeje)
  • různé konstrukční řady pro různé aplikace
  Snímače kontrastu
  Snímače kontrastu

  Pro nejrozmanitější použití snímačů je k dispozici více konstrukčních řad s různými druhy světla a funkcemi.

 • Luminiscenční snímače

  Spolehlivá detekce neviditelných značek a označení

  Naše luminiscenční snímače BLT detekují svým UV zářením objekty, které člověk bez pomocných prostředků sám vidět nemůže. Používají se při snímání produktů s neviditelným značením. Nebo tehdy, když se mají kontrolovat např. maziva, do kterých byly předtím přidány luminiscenční částečky.

  Charakteristiky

  • UV záření – nejsou potřeba žádná externí světla nebo světelné zdroje
  • funkce učení stiskem tlačítka – bez samostatného softwaru
  • robustní konstrukce vhodné pro průmyslové použití
  Luminiscenční snímače
  Luminiscenční snímače

  Značení objektů světélkujícími látkami nejsou viditelná lidským okem, lze je však snímat luminiscenčními snímači díky jejich UV světlu.

 • Základní zařízení pro plastová a skleněná vlákna

  Maximální flexibilita díky optice se skleněnými nebo plastovými vlákny

  Základní zařízení BFB pro plastová a skleněná vlákna od společnosti Balluff se používají tehdy, když je běžný optický snímač pro danou aplikaci příliš velký nebo nedostatečně flexibilní. Volitelně se kombinují s optikou z plastových nebo skleněných vláken na kompletní snímač, takže máte podle aplikace k dispozici maximální flexibilitu.

  Náš velký výběr optik z plastových vláken lze využívat především tehdy, když nejsou kladeny příliš vysoké požadavky z hlediska robustnosti, okolní teploty a chemické odolnosti. V sortimentu však máme také optická vlákna odolná vůči vysoké teplotě. A  u optik ze skleněných vláken nabízíme také varianty odolné vůči našlápnutí, vůči teplotám i chemikáliím.

  Charakteristiky

  • detekce malých rozdílů v kontrastu
  • vysoká rychlost – až 8 kHz
  • vysoká přesnost polohování
  • flexibilní montáž, snadné nastavení
  • k dispozici dodatečné funkce (parametrizovatelné)
  • mechanická robustnost
  • přesné spínání
  • s jednocestným principem nebo jako snímače
  • přímé nebo rohové optické prvky
  • kompaktní provedení pro montáž na DIN lištu
  • s displejem nebo bez něj
  • různé druhy světla (červené nebo infračervené světlo)
  • volitelně také s analogovým výstupním signálem
  • různé konstrukční řady pro skleněná nebo plastová vlákna
  Základní zařízení pro plastová a skleněná vlákna
  Základní zařízení pro plastová a skleněná vlákna

  Pro řadu aplikací je k dispozici široký výběr speciálních základních zařízení s různými výkony a různými funkcemi: od jednoduchého provedení s potenciometrem až po špičkové zařízení s displejem.

 • Plastová a skleněná vlákna pro vláknové základní přístroje

  Výkonové prvky se zvláštními kvalitami

  Naše plastová a skleněná vlákna, která jsou konstruována a testována pro naše vláknové základní přístroje, dodáváme jako snímače nebo v jednocestném provedení. Můžete je použít vždy, když nemáte k dispozici skoro žádný prostor pro montáž: například pro detekci malých dílů, pro kontrolu znaků dílů, pro polohování dílů, pro úkoly počítání a v robotice.

  Plastové optiky použijete při malých požadavcích na robustnost, jakož i teplotní nebo chemickou odolnost. Optiky ze skleněných vláken jsou vhodné pro náročné podmínky – také při výskytu olejové mlhy a při vlivu chemických látek – jakož i pro teploty přesahující i 200 °C.

  Jak plastová, tak také skleněná vlákna se vyznačují přesností a rychlostí přenosu. Sortiment společnosti Balluff završují různé koncovky (průměru od 2 do 8 mm, čtvercové od 5 × 4 mm do 23 × 55 mm, …) s přímým nebo zahnutým výstupem světla, nebo dokonce s ohebnou hlavou optiky pro plastová vlákna.

  Charakteristiky

  • vysoká funkční rezerva
  • kvalitní materiály a přesné zpracování
  • homogenní optické vlastnosti
  • kompaktní, flexibilní a robustní s různými materiály pláště, délkami a průměry
  • funkce učení na snímači přes odpovídající vstup nebo zvlášť pohodlně přes IO-Link
  • na přání s funkcí diagnostiky a sledování stavu
  • dodávána také jako individuálně upravitelná vlákna
  Plastová a skleněná vlákna pro vláknové základní přístroje
 • Snímače Micromote

  Mimořádně flexibilní systém s velkým počtem snímacích hlav pro specifické požadavky

  Systém Micromote BOH společnosti Balluff je mimořádně kompaktní, a proto velmi flexibilně použitelný. Kombinuje externí vyhodnocovací jednotku (zesilovač) s mimořádně malými optoelektronickými snímacími hlavami. Díky tomu je vhodný i pro mimořádně stísněné prostory a pohybující se strojní prvky.

  Stavebnicový systém skládající se ze snímačů Micromote a inovačních snímacích prvků, splňuje ty nejindividuálnější požadavky: Rozmanitá konstrukční provedení pouzder zaručují zvláště vysokou konstrukční svobodu a přesné optoelektronické součástky zajišťují maximální procesní přesnost v každé aplikaci.

  Charakteristiky

  • velký výběr vysoce přesných snímacích hlav s integrovaným světelným zdrojem: Microspot, Nanospot, laser, infračervený, klasická LED s červeným světlem
  • zesilovač pro analogové, digitální a dynamické signály
  • zobrazení požadovaných i skutečných hodnot na displeji
  • pohodlná obsluha
  • mimořádně flexibilní kabely snímačů
  • vynikající technické charakteristiky
  • robustní – použitelné v náročných podmínkách
  • optimální použití v podavačích díky lehkým součástem
  • elegantní, plynulá integrace do stroje
  • díky samostatným zesilovačům na dobře přístupných místech možnost přizpůsobení aplikaci
  Snímače Micromote
 • Optoelektronické snímače vzdálenosti

  Specializovány na optické distanční měření

  Optoelektronické snímače vzdálenosti společnosti Balluff vám pomohou při polohování, kontrole toku materiálu nebo zjišťování stavu naplnění, jakož i v řadě dalších aplikací. Ať již v automobilovém průmyslu, průmyslové automatizaci, logistice, nebo u ocelových konstrukcí – díky spolehlivému a distančnímu měření dosáhnete citelného zvýšení produktivity a můžete cíleně zamezit chybám. Máte pro ně k dispozici různé, zčásti nastavitelné měřicí rozsahy od 20 mm do 20 m a provedení se zatemněním pozadí i bez něj.

  Naše snímače pracující na triangulačním principu nebo s využitím technologie Time-of-Flight (TOF) bezdotykově, tedy bez opotřebení, používají červené světlo nebo laser. Jsou umístěny v plastových nebo kovových pouzdrech s dlouhou životností a mají analogové proudové a napěťové výstupy, jakož i digitální sériová rozhraní nebo rozhraní IO-Link. Naše optoelektronické snímače vzdálenosti dodáváme ve třídě krytí IP 65/67 a IP 69K, takže jsou vhodné i pro náročné podmínky.

  Charakteristiky

  • ideální pro měření a monitorování vzdáleností krátkých, středních a dlouhých měřicích rozsahů
  • dostupné přídavné spínací výstupy s nastavitelnými spínacími body pro téměř všechny produkty
  • funkce učení na snímači přes odpovídající vstup nebo zvlášť pohodlně přes IO-Link
  • na přání s funkcí diagnostiky a sledování stavu
  • homologace UL a volitelně certifikace Ecolab
  Optoelektronické snímače vzdálenosti
  Optoelektronické snímače vzdálenosti