Rotační snímač
Rotační snímač

Spolehlivý snímač pro rozměrově přesné polohování

Nabízíme výběr inkrementálních a absolutních snímačů s optickým nebo magnetickým měřením. V rámci absolutních snímačů se také rozlišuje mezi víceotáčkovými a jednootáčkovými verzemi. Naše výrobky se používají všude tam, kde je třeba spolehlivě a přesně detekovat délky, polohy, rychlosti a úhly a převádět je na elektrické signály za účelem sledování rychlostí a poloh strojních součástí.

Výrobky

 • Inkrementální snímače

  Monitorování a řízení rychlosti otáčení a řemenů

  Inkrementální snímače se používají hlavně ke sledování otáček strojů a jednotlivých částí stroje. Dříve definované hodnoty slouží jako referenční hodnota pro všechna následná měření. Čím více impulzů je vysíláno jako signál, tím přesnější a s vyšším rozlišením lze měření provádět.

  Vlastnosti a výhody inkrementálního snímače

  • vysoké rozlišení měření úhlu
  • vysoké zatížení hřídele až 500 N
  • krytí až IP69K
  • pouzdro z nerezové oceli a odolnost vůči korozi
  • dostupná rozhraní: ABZ, sin/cos, TTL, HTL
  • optický pro přesná měření s vysokým rozlišením
  • magnetický pro použití v náročných podmínkách
  Inkrementální snímače

 • Absolutní snímače

  Vysoce přesné polohování kritických částí stroje

  Absolutní rotační snímače detekují úhlové polohy a přiřazují naměřeným signálům jedinečné hodnoty. Díky absolutnímu principu měření jsou hodnoty zaznamenávány vždy znovu a bez ohledu na předchozí měření, což znamená, že polohu strojů a systémů lze vždy spolehlivě a jednoznačně určit. V závislosti na svých požadavcích si můžete vybrat mezi magnetickým nebo optickým snímačem a mezi jednootáčkovou nebo víceotáčkovou variantou.

  Vlastnosti a výhody absolutních snímačů

  • neztrácí data při výpadku napájení
  • pouzdro z nerezové oceli a odolnost vůči korozi
  • odolná konstrukce pro prostředí s náročnými podmínkami
  • dostupná rozhraní: RS485, SSI, CANopen
  • k dispozici jednootáčkové a víceotáčkové varianty
  • optický pro přesná měření s vysokým rozlišením
  • magnetický pro použití v náročných podmínkách
  Absolutní snímače

Zjistěte více o portfoliu snímačů