Return Material Authorization
Return Material Authorization

Směrnice pro postup operací RMA

Vážení partneři,

abychom mohli výrobky, které nám chcete zaslat zpět, rychle a efektivně zpracovat, systematizovali jsme postup operací RMA.
Proto Vás žádáme, abyste se řídili následujícím postupem.

RMA formulář

Postup operace RMA

 • Pro zpětné zasílání výrobků potřebujete formulář RMA. Tento formulář i příručku najdete ke stažení na naší domovské stránce na adrese www.balluff.cz/RMA.
 • Formulář RMA můžete v závislosti na příslušném prohlížeči vyplnit online nebo alternativně po stažení otevřít v programu Adobe Reader a po vyplnění nám zaslat pomocí tlačítka „Odeslat“ elektronicky e-mailem.
 • Zasláním formuláře RMA potvrzujete maximální úplnost a pravdivost uvedených údajů.
 • Během 1–2 pracovních dnů od nás na e-mailovou adresu uvedenou ve formuláři RMA obdržíte vratný dodací list/průvodní list s ID č. tiketu podpory.
  Mějte prosím na paměti: Při neúplných údajích na formuláři RMA může dojít ke zpoždění ve zpracování.
 • Vratný dodací list / průvodní list vytiskněte a přiložte k této zpětné zásilce.

Mějte prosím na paměti, že u zboží, které nám bylo zasláno bez čísla RMA, může dojít ke zpožděním ve zpracování. Případně Vám toto bude také nutno zaslat zpět nezpracované.

 

Podmínky RMA

 • Originální balení výrobků nesmí být polepeno, popsáno ani poškozeno.
 • Při zpětném zaslání pro vrácení zaplacené ceny musí být zpětná zásilka provedena v nepoškozeném a neotevřeném balení.
 • Poškození při přepravě je nutno okamžitě nahlásit příslušnému dopravci.
 • Dbejte na balení elektronických součástí zajišťující antistatickou ochranu (ESD).
 • Náklady na opravu/zkoušku, nové balení a příslušenství budou účtovány zvlášť. Obdržíte k tomu odhad nákladů.
 • Zašlete výrobek do 5 pracovních dnů s uhrazeným dopravným a pojištěný na adresu příjemce na vratném dodacím listu / průvodním listu.
 • Přidělené číslo RMA platí jen pro tuto zásilku.

> Příručka jako soubor PDF