Zajišťování kvality
Zajišťování kvality

Zamezení chyb ve výrobním procesu

Kvalitativní požadavky na výrobce jsou již léta vysoké a dále stoupají. Již nestačí vyrobit kvalitní výrobek. Očekává se, že kvalitní výrobky budou dodávány právě včas, a především, že dílčí komponenty budou dodávány ve správném pořadí. Kromě toho má být výroba díky dohledatelnosti výrobků pro všechny zúčastněné transparentní.

Jelikož kvalita je trvalou, základní veličinou v každém výrobním procesu, musí se postupy stále zlepšovat a všichni zúčastnění musí přispívat k zajišťování kvality již v časných fázích procesu.

Prostřednictvím řešení pro zamezení chyb integrovaných do procesu se tento stává zpětně vysledovatelný. S našimi snímači jsou taková řešení Poka Yoke uskutečnitelná. Stejně tak je nutno učinit opatření, která umožní rychlé přizpůsobování změněným požadavkům.

Koncepce Poka Yoke od firmy Balluff umožňujte dosahování nepřetržité kvality prostřednictvím identifikace problémových míst, implementace detekce chyb a řízení odchylek.

Proces Poka Yoke

Proces Poka Yoke

Cílený management chyb v probíhajícím výrobním procesu optimalizuje zajišťování kvality

> chci se dozvědět více
Detekce založená na snímačích

Detekce založená na snímačích

Detekce objektů a srovnávání polohy, barvy a materiálu

> chci se dozvědět více
Systémová architektura s IO-Linkem

Systémová architektura s IO-Linkem

Jednoduchá, flexibilní síťová topologie pomáhá zavádění řešení Poka Yoke

> chci se dozvědět více
Transparentnost v montážním procesu s RFID

Transparentnost v montážním procesu s RFID

RFID zajišťuje dohledatelnost flexibilních výrobních systémů

> chci se dozvědět více