Zajišťování kvality > Proces Poka Yoke
Proces Poka Yoke

Jak Poka Yoke funguje

Možná slabá místa se odstraňují již při vývoji výrobní linky. Přesto se během provozu často vyskytnou nepředvídatelné obtíže. Tyto je nutno identifikovat, zavést detekční metodu a vyvinout postup pro jejich kontrolu.

Dodržování vysokých standardů kvality je předpokladem optimální výroby. Cíleným managementem chyb s koncepcí Poka Yoke firmy Balluff je to zaručeno již v probíhajícím procesu.

Díky transparentní výrobě je doložitelný každý krok. Včas lze identifikovat typická slabá místa a přijmout protiopatření. To zvyšuje bezpečnost výroby, umožňuje rychlé opravné cykly a pohotová přizpůsobení při měnících se požadavcích.

Tato nezbytná transparentnost a flexibilita je díky snímací technice Balluff zaručena

Krok jedna a dvě: Identifikace a detekce

Identifikace problémových míst

Implementace detekce chyb