Zajišťování kvality > Detekce založená na snímačích
Detekce založená na snímačích

Snímače pro všechny oblasti detekce založené na snímačích

Využijte naši detekci založenou na snímačích k zamezení chyb.
Naše portfolio zahrnujte snímače detekující objekty, snímače pro měření dráhy a vzdálenosti, jakož i optoelektronické snímače.

Využijte naši detekci založenou na snímačích k zamezení chyb. Naše portfolio zahrnujte snímače detekující objekty, snímače pro měření dráhy a vzdálenosti, jakož i optoelektronické snímače. Snímače Balluff detekující objekty spolehlivě kontrolují, zda je přítomen nějaký objekt. Dodávají výsledky ano/ne. Jsou jednoduché, efektivní a řeší mnoho aplikací. Tento způsob dotazování je ideální, když jsou kontrolované objekty dobře upevněné.

Snímače pro měření dráhy a vzdálenosti jsou požadovány tehdy, když mají být kontrolovány objekty a jejich umístění.

Naše optoelektronické snímače detekují odpovídající barvu a správný materiál kontrolovaných objektů.

Řešení pro zamezení chyb

Dohledatelnost pro systém „just in sequence“

Řízení odchylek pomocí systémů RFID

řízení pořadí barev pomocí snímačů True Color

Komplexní snímací aplikace s kamerovými snímači Vision