Průmysl 4.0
Snímací technika a identifikační systémy pro realizaci standardu Průmysl 4.0

Koncentrované znalosti pro průmyslovou automatizaci

Standard Průmysl 4.0 vyžaduje dostupnost všech relevantních dat v reálném čase
a schopnost vyvodit z nich optimální tok vytváření hodnot.

Zajišťujeme dostupnost těchto dat. Snímací technika a identifikační systémy Balluff sbírají, přenášejí a interpretují data a zajišťují tak jejich přenos do nadřazených systémů.

Standard Průmysl 4.0 vyžaduje inteligentní výrobní systémy. U nás pro ně dostanete potřebné technologie. V nejrůznějších oborech vám pomůžeme při navrhování, vývoji i realizaci individuálních řešení. Jako spolehlivý partner pro průmyslovou automatizaci s vámi zvyšujeme efektivitu a hospodárnost vašich procesů, a tím vaši konkurenceschopnost.

Pomáháme vám při realizaci standardu Průmysl 4.0

Reálná data pro systém Digital Factory
Parametrizace
Dohledatelnost s Poka Yoke
Změny formátu pomocí snímačů dráhy
Změny receptury pomocí RFID
Sledování stavu s výkonnými napájecími zdroji
Prediktivní údržba s identifikací forem
Zajišťování kvality pomocí RFID