Identifikace nástrojů > Kódování výrobků pomocí průmyslové RFID
Kódování výrobků pomocí RFID

Bezpečné dohledávání dílů pomocí průmyslové RFID

Průmyslové systémy RFID od firmy Balluff nabízí vedle kódování nástrojů také významné přednosti při úplné dokumentaci a automatizaci celého výrobního procesu.

Díly lze zcela jednoduše dohledat. V obráběcím nebo také v montážním procesu. Neboť každý pracovní krok při obrábění nebo montáži se ukládá na datovém nosiči. Jen tak lze skrze dohledatelnost zaručit nejvyšší bezpečnost procesů a nejvyšší kvalitu.

Je tak možné přesně zachytit také pracovní kroky, které bezprostředně předchází výrobnímu procesu nebo po něm přímo následují a využít je pro optimalizovanou správu zdrojů. S průmyslovou RFID od firmy Balluff vytváříte transparentnost a snižujete své náklady.

Tyto výrobky vám pomohou při úplné dokumentaci

90° datový nosič

Datový nosič šroub

V každém prostředí – také na kovu

Identifikace palet