PDF-Datei

Beste bezoeker,

Fijn dat u onze website bezoekt en dat u interesse in ons bedrijf heeft.

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor Balluff. Met onderstaande informatie informeren wij u daarom over de verwerking van uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt.

Bij de verwerking van die gegevens houden wij ons aan de wettelijke bepalingen, met name de Europese Algemene Verordening Gegevensbeveiliging (EU-GDPR ) en de Nederlandse Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG ).

1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en met wie kan ik contact opnemen?

Verantwoordelijke instantie in de zin van GDPR/AVG:

Balluff B.V.
Europalaan 6a
5232 BC ‘s-Hertogenbosch
Nederland
Tel. +31 73 6579702
balluff.nl@balluff.nl
www.balluff.nl

Verdere informatie is te vinden op bijgaande link.

Voor vragen, suggesties of klachten over de verwerking van persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG): U kunt de FG bereiken door een e-mail te sturen naar dataprotection@balluff.de of een brief te sturen aan de “Functionaris Gegevensbescherming“ op bovengenoemd postadres.

2. Verwerking van persoonlijke gegevens bij het bezoeken van onze website

Persoonlijke gegevens zijn gegevens die u als persoon direct of indirect kunnen identificeren, bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres, accountgegevens of uw geboortedatum.

Balluff maakt gebruik van Google Analytics. Wanneer u zich niet bij Balluff registreert of anderszins informatie aan ons verstrekt en wij de website gebruiken voor informatiedoeleinden, maken wij gebruik van de gebruiksgegevens die zijn verzameld door Google Analytics. De wettelijke basis daarvoor is artikel 6 lid 1 aanhef sub f AVG. Voor meer informatie, ook over uw rechten in dat verband, verwijzen wij naar Paragraaf 5 Gebruik van Google Analytics.

Naast het gebruik van onze website voor louter informatiedoeleinden, biedt Balluff op haar website verschillende diensten aan. Wanneer u daarin geïnteresseerd bent, dan kunt u van die diensten gebruik maken na het vrijwillig verstrekken van de gevraagde persoonlijke gegevens. Verdere informatie daarover treft u aan in Paragraaf 6 Andere eigenschappen en aanbiedingen van onze website.

3. Wettelijke basis

 • Art. 6 lid 1 sub a AVG is de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens waarvoor toestemming van de betrokkene is verkregen.
 • Art. 6 lid 1 sub b AVG is de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de contracterende partij de betrokkene is. Hetzelfde geldt voor verwerkingshandelingen die vereist zijn in het kader van de precontractuele fase.
 • Art. 6 lid 1 sub c AVG is de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens die verband houden met de nakoming van een wettelijke verplichting van onze onderneming. Art. 6 lid 1 sub d AVG is de wettelijke basis voor verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
 • Art. 6 lid 1 sub f AVG is de wettelijke basis voor verwerking van persoonsgegevens die nodig is om een rechtmatige belang van ons bedrijf of van een derde partij te beschermen en de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet opwegen tegen het eerstgenoemde belang.

Meer informatie hierover is te vinden onder de desbetreffende onderwerpen op onze website.

4. Use of cookies

Balluff maakt gebruik van cookies op haar website. Een cookie is een klein bestand dat op uw computer kan worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Cookies worden over het algemeen opgeslagen om gebruikers extra functies op een website te bieden.

Balluff gebruikt de volgende cookies:

 • tijdelijke cookies (zie 4.1)
 • permanente cookies (zie 4.2)

De reikwijdte en het werkingsprincipe worden hieronder uitgelegd:

4.1 Tijdelijke cookies

Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Dit zijn met name sessie-cookies. Ze slaan een zogenaamde sessie-ID op. Als gevolg hiervan kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessie-cookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.

4.2 Blijvende cookies

Blijvende cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde tijd. De lengte van die tijd is afhankelijk van het soort cookie. U kunt deze cookies op elk gewenst moment in de beveiligingsinstellingen van uw browser verwijderen. Ook kunt u uw browser zo instellen dat de acceptatie van cookies van derden, of zelfs van alle cookies, wordt geweigerd. Klik op de HELP-functie in uw browser als u hierover meer wilt weten.

Wel moet u er rekening mee houden dat u mogelijk niet alle functies op onze website kunt benutten op moment dat u cookies blokkeert of verwijdert.

Als u een account bij ons heeft, gebruikt Balluff cookies om u te kunnen identificeren bij een volgend bezoek aan onze website, anders zou u zich telkens opnieuw moeten aanmelden wanneer u onze website bezoekt.

De daarbij gebruikte flash-cookies worden niet door uw browser verzameld, maar door uw flash-plug-in.

Balluff gebruikt verder HTML5-opslagobjecten die op uw computer worden geplaatst. Deze hebben geen automatische vervaldatum. Hiermee worden de nodige gegevens opgeslagen, ongeacht de browser die u gebruikt. Als u de verwerking van flash-cookies niet wilt toestaan, dan kunt u bijvoorbeeld Better Privacy voor Mozilla Firefox installeren of de Adobe Flash Killer-cookie voor Google Chrome.

U kunt het gebruik van HTML5-opslagobjecten voorkomen door uw browser in de privacy-modus in te stellen. Wij raden u aan om regelmatig uw cookies en browsergeschiedenis handmatig te verwijderen.

Meer informatie over de cookies is hier te vinden.

5. Gebruik van Google Analytics

Balluff maakt op haar website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (Google), die gebruik maakt van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Na activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen bij uitzondering wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgebracht en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie ten behoeve van Balluff om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere diensten te verlenen die zijn gekoppeld aan deze website en het internetgebruik.

Het IP-adres dat door uw browser wordt overgedragen in het kader van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt het opslaan van cookies in uw browsersoftware voorkomen door dit zelf in te stellen; Zoals gezegd, moet u er dan wel rekening mee houden dat u mogelijk niet meer alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door de volgende browserplug-in te downloaden tools.google.com/dlpage/gaoptout, kunt u de verzameling van gegevens die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) door Google, evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen.

Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie „anonymizeIp ()“. Dit betekent dat IP-adressen alleen in verkorte vorm verder worden verwerkt om te voorkomen dat ze rechtstreeks aan een bepaalde persoon kunnen worden verbonden. In het geval dat een persoonlijke verbinding zou kunnen worden gemaakt met de gegevens die over u zijn verzameld, dan wordt deze verbinding onmiddellijk geweigerd en worden de persoonlijke gegevens direct verwijderd.

Balluff maakt ook gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en te verbeteren. Met behulp van statistieken kunnen we ons aanbod verbeteren en de website voor u als gebruiker interessanter maken. Voor die gevallen, waar persoonsgegevens worden overgedragen aan de VS, is Google onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is art. 6 lid 1 aanhef en sub f AVG.

Deze website maakt tevens gebruik van Google Analytics voor de analyse van bezoekers met meerdere apparaten, waarbij een gebruikers-ID wordt gebruikt. U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browser zodanig in te stellen. Daarvoor kunt u een browser plug-in downloaden en installeren via: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics op deze website verder voorkomen door op de volgende link te klikken:

deactivate Google Analytics

U treft daar een opt-out-cookie die voorkomt dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld, mocht u deze website opnieuw bezoeken:

Voor verdere informatie over Google, diens gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring wordt verwezen naar onderstaande bronnen:

Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001.

Gebruiksvoorwaarden: www.google.com/analytics/terms/nl.html.
Overzicht van gegevensbescherming: www.google.com/intl/gb/analytics/learn/privacy.html.
Privacy verklaring: www.google.de/intl/nl/policies/privacy.

5.1. Google Tag Manager

Balluff maakt gebruik van Google Tag Manager, waarmee via een enkele interface zogenaamde website-tags worden beheerd (bijvoorbeeld Google Analytics, of andere Google Marketing-services). De Tag Manager zelf (die de tags implementeert) verwerkt géén persoonlijke gegevens van gebruikers van de website.

Nadere informatie over Google-services met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens van gebruikers én de gebruiksrichtlijnen kunt u raadplegen op:
www.google.com/intl/nl/tagmanager/use-policy.html.

5.2. Google Universal Analytics

Balluff maakt tevens gebruik van Google Analytics in de zin van „Universal Analytics“. Dat is een procedure van Google Analytics waarbij een gebruikersanalyse wordt uitgevoerd op basis van een pseudoniem gebruikers-ID en waarbij dus een pseudoniem gebruikersprofiel wordt gemaakt met informatie over het gebruik van verschillende apparaten (de zogenaamde „Cross Device Tracking“) .

6. Andere eigenschappen en aanbiedingen van onze website

Naast het gebruik van onze website voor louter informatiedoeleinden, biedt Balluff ook verschillende diensten aan. Over het algemeen moet u voor dat doel persoonlijke gegevens verstrekken die wij dan vervolgens gebruiken om de betreffende service te kunnen verlenen. Ook op die gegevensverwerking is de AVG van toepassing.

Soms maken we gebruik van externe dienstverleners voor onze website en voor de bijbehorende processen. We houden ons daarbij aan de vereisten van art. 28 AVG. Daarom heeft Balluff in dat verband overeenkomsten met die derde-partijen gesloten over de verwerking van persoonlijke gegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving, zodat uw persoonlijke gegevens alleen voor een bepaald doel worden verwerkt en niet worden vrijgegeven.

In het geval uw gegevens moeten worden verwerkt door een dienstverlener in een land zonder overeenkomstige wetgeving inzake gegevensbescherming, wordt de verwerking van uw gegevens beschermd door internationale contracten in overeenstemming met de geldende Europese wetgeving.

Informatie over adequate garanties en een afschrift daarvan, kan op uw verzoek door de Functionaris Gegevensbescherming van Balluff verstrekt worden.

Op de website van Balluff is tevens gebruik gemaakt van faciliteiten van andere dienstverleners. U kunt daarom doorgestuurd worden naar de website van die dienstverlener. Vóórdat u wordt doorgeleid, wordt u daarop geattendeerd. Op die websites treft u ook de privacy-verklaringen aan van de desbetreffende dienstverlener.

De aanbiedingen van deze dienstverleners vinden plaats onder hun eigen naam en voor eigen doeleinden, Balluff heeft daarop geen invloed. Daarom draagt Balluff daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid.

6.1 Contactformulier

Via de website kunt u rechtstreeks contact met Balluff opnemen. Wanneer u contact opneemt per e-mail of via ons contactformulier, worden de gegevens die u hebt vermeld (uw e-mailadres, naam en telefoonnummer) door ons opgeslagen om op uw vragen te kunnen reageren. Deze gegevens worden door ons verwijderd op moment dat het bewaren daarvan niet langer nodig is en juridische bewaartermijnen niet aan verwijdering in de weg staan. De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is te vinden in art. 6 lid 1 sub a AVG en afhankelijk van de situatie tevens art. 6 lid 1 sub b AVG.

6.3 Nieuwsbrief

Voor een abonnement op onze nieuwsbrief is uw toestemming nodig. De nieuwsbrief informeert u over nieuwe producten en ontwikkelingen. Balluff gebruikt een dubbel opt-in-proces voor uw registratie. Dit betekent dat u na registratie automatisch een e-mail ontvangt op het e-mailadres dat u zelf heeft opgegeven. In deze e-mail vragen wij u om uw e-mailadres (nogmaals)te bevestigen. Balluff slaat deze bevestiging ook op. Het doel hiervan is om zo nodig uw registratie te kunnen bewijzen.

Voor het ontvangen van de nieuwsbrief is alleen uw e-mailadres vereist. De verstrekking van andere, afzonderlijk gemarkeerde, gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen benaderen.

Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op met het doel de nieuwsbrief te kunnen toezenden. De wettelijke basis daarvoor is art. 6 lid 1 aanhef en sub a AVG.

U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Dit kunt u doen door te klikken op de link in elke nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar Info.nl@balluff.nl.

Voor het verzenden van de nieuwsbrief maken we gebruik van een dienstverlener die gevestigd is in Duitsland. Deze dienstverlener is eveneens gebonden aan de Europese wetgeving voor gegevensbescherming. Dit zorgt ervoor dat uw gegevens alleen worden gebruikt voor het verzenden van de Balluff-nieuwsbrief. Uw gegevens staan uitsluitend in Europese datacenters opgeslagen.

Onze nieuwsbrieven kunnen links bevatten die u naar speciale Balluff-websites leiden. Daarmee meten we de effectiviteit van marketing-initiatieven. De desbetreffende evaluaties worden uitgevoerd op basis van geanonimiseerde gegevens, zodat er geen verband kan worden gelegd met uw identiteit. De nieuwsbrieven bevatten mogelijk ook links naar websites van derden.

Zolang u op onze nieuwsbrief bent geabonneerd, blijven uw gegevens bij Balluff actief. Op het moment dat u zich afmeldt, worden uw gegevens geblokkeerd en ontvangt u geen nieuwsbrieven van Balluff meer.

6.4 Gebruik van de chatfunctie

In het geval u informatie over of hulp wenst bij onze producten en diensten, of anderszins informatie over Balluff wilt ontvangen, dan heeft u de mogelijkheid om rechtstreeks contact met op te nemen via de chatfunctie op onze website (op bepaalde tijden). Om deel te nemen aan de live chat, hebben we uw naam en e-mailadres nodig. De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is o.m. art. 6 lid 1 aanhef en sub f AVG. Ons ‘belang’ op grond van dit artikel, is communicatie met de desbetreffende gebruiker via online chat. Andere persoonlijke gegevens die u tijdens de live chat met Balluff deelt, verstrekt u op vrijwillige basis.

Bovenbedoelde gegevens worden door Balluff verwijderd op moment dat het bewaren daarvan niet langer nodig is en juridische bewaartermijnen niet aan verwijdering in de weg staan.

6.5 Gebruik van sociale media-pictogrammen

Deze website is voorzien van sociale media-pictogrammen. Met een simpele muisklik heeft u toegang tot de volgende platforms: Facebook, YouTube, Twitter, en LinkedIn. Bij uw bezoek aan de website van Balluff, worden in principe geen persoonlijke gegevens doorgestuurd naar de aanbieders van die platforms.

U herkent de aanbieders van de platforms aan het logo. U kunt hun websites rechtstreeks bereiken via het pictogram in de Balluff-berichten.

Door op een pictogram te klikken, kunt u informatie over Balluff verkrijgen op het betreffende platform. De wettelijke basis daarvoor is o.m. art. 6 lid 1 aanhef en sub f. AVG.

Balluff heeft geen invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingsmethoden door bovengenoemde platforms en weet ook niet in welke omvang daar gegevens worden verzameld, wat de doeleinden van de verwerking zijn en de termijn van opslag. Evenmin beschikt Balluff over informatie over verwijdering van gegevens.

Hieronder vindt u de gegevens van de sociale mediaplatforms waar u ook hun privacy-verklaringen aantreft:

6.6 CAD-tekeningen / 3D-modellen

Via deze website kunt u CAD-tekeningen/3D-modellen downloaden. Balluff maakt daarvoor gebruik van de diensten van CADENAS GmbH, een externe dienstverlener naar wiens website u wordt doorgeleid. De persoonlijke gegevens die u bij deze gelegenheid verstrekt, worden verder verwerkt door CADENAS GmbH.

Voor informatie over gegevensverwerking door CADENAS GmbH verwijzen wij u naar de desbetreffende privacyverklaring die te vinden is onder www.cadenas.de/en/company/data-privacy

6.7 Loopbaan-portaal

Op deze website vindt u informatie over alle vacatures bij Balluff. U kunt op de website ook rechtstreeks op deze banen solliciteren. Balluff maakt hiervoor gebruik van de portal van externe dienstverlener Haufe Service Center GmbH (Umantis), naar wiens site u automatisch wordt doorgeleid.

Informatie over gegevensbescherming in het kader van uw sollicitatie is afzonderlijk geregeld. Deze informatie is toegankelijk via onze banenportaal.

6.8 Integratie van YouTube-video‘s

1) Balluff maakt op haar website gebruik van YouTube-video‘s. Deze video’s zijn opgeslagen op www.youtube.com en kunnen rechtstreeks via onze website worden afgespeeld.

2) Wanneer u deze website bezoekt, wordt YouTube geïnformeerd op het moment dat u gebruik maakt van de desbetreffende sub-pagina. YouTube verzamelt dan de volgende gegevens:

 • IP adres
 • Datum en tijdstip van het verzoek
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
 • Toegangsstatus / HTTP-statuscode
 • Overgedragen gegevensvolume
 • Website waar het verzoek vandaan komt
 • Browser
 • Besturingssysteem en de computer
 • Taal en versie van browsersoftware.

De onder (2) beschreven gegevensverzameling door YouTube vindt plaats ongeacht of u een gebruikersaccount bij YouTube heeft. Wanneer u wel bent ingelogd bij YouTube, dan worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw gegevens worden toegewezen aan een YouTube-profiel, moet u eerst uitloggen vóórdat u de button activeert. YouTube slaat namelijk uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor advertenties, marktonderzoek en/of het op behoeften gebaseerde ontwerp van haar website. Dergelijke analyses worden met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn aangemeld) voor het bieden van geschikte advertenties en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het (ongevraagd) opmaken van deze gebruikersprofielen. U moet daarvoor wel uw bezwaar bij YouTube zelf indienen.

3) Meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling door YouTube en de verwerking ervan is te vinden via www.youtube.com/intl/en-GB/yt/about/policies/. Daar vindt u tevens nadere informatie over uw rechten alsook over de instellingsmogelijkheden waarmee u uw privacy kunt beschermen: YouTube verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en is gebonden aan het EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

6.9 Integratie van Google Maps

1) Balluff maakt gebruik van Google Maps op haar website. Dit betekent dat we interactieve kaarten rechtstreeks op de website weergeven, waardoor u gebruik kunt maken van een praktische kaartfunctie.

2) Wanneer u deze website bezoekt, wordt Google geïnformeerd op het moment dat u gebruik maakt van de desbetreffende sub-pagina. Google verzamelt dan de gegevens zoals hierboven vermeld onder 6.8 sub 2. Deze gegevensverzameling door Google vindt plaats ongeacht of u via een gebruiksaccount van Google bent ingelogd en dus ook wanneer u geen gebruikersaccount heeft.

Als u bent ingelogd bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen.

Als u niet wilt dat uw gegevens worden toegewezen aan een Google-profiel, moet u eerst uitloggen vóórdat u de button activeert. Google slaat namelijk uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor advertenties, marktonderzoek en/of het op behoeften gebaseerde ontwerp van haar website.

Dergelijke analyses worden met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn aangemeld) voor het bieden van geschikte advertenties en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het (ongevraagd) opmaken van deze gebruikersprofielen. U moet daarvoor wel uw bezwaar bij Google zelf indienen.

3) Meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling door Google en de verwerking ervan is te vinden via www.google.de/intl/nl/policies/privacy. Daarin vindt u tevens nadere informatie over uw rechten alsook over de instellingsmogelijkheden waarmee u uw privacy kunt beschermen: Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en is onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

7. Gebruik van retargeting-tools

Bij retargeting worden potentiële klanten uitgenodigd om terug te keren op een website die zij eerder bezochten. Balluff maakt op haar website gebruik van zogenaamde retargeting -technologie om websitebezoekers te categoriseren in gebruikersgroepen. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 aanhef en sub f AVG.

7.1 Facebook-retargeting

Balluff heeft de Facebook-pixel op haar websites geïnstalleerd en daarmee de retargeting/remarketing-tool van het sociale netwerk Facebook. Het doel is om relevant nieuws en advertenties op Facebook te kunnen gebruiken en tegelijk het marketingsucces te kunnen meten. Wanneer u deze website bezoekt en marketingcookies accepteert, wordt via de Facebook-pixelcode een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt dan het bericht dat u onze websites hebt bezocht met uw IP-adres. Dit betekent dat Facebook het bezoek aan onze sites kan koppelen aan uw Facebook-account.

Balluff ontvangt geen informatie over de inhoud van de daarbij overgedragen gegevens en evenmin van het gebruik ervan door Facebook. Balluff is ook niet in staat om deze gegevens aan u als persoon te kunnen verbinden.

Meer informatie over de mogelijkheden ter bescherming van uw privacy op Facebook is te vinden in de privacy-verklaringen van Facebook op www.facebook.com/about/privacy/. U kunt zelf bepalen welke inhoud en informatie u wilt delen via Facebook met de tool „Activity log“ of deze downloaden van Facebook via de tool „Download uw gegevens“.

Wanneer u bovenomschreven retargeting via Facebook voor uw browser wilt deactiveren, gebruik dan de opt-out-functie in de cookie-instelling.

7.2. Google Adwords Conversion

(1) Balluff gebruikt Google Adwords om aandacht te vestigen op haar producten met behulp van advertenties op externe websites (de zogenaamde Google Adwords). Daarmee krijgt Balluff inzicht in de mate van succes van de individuele advertenties in verhouding tot de andere manieren van adverteren. Het doel van Balluff is om u advertenties te kunnen bieden die specifiek voor u interessant zijn, onze website interessanter voor u te maken en tegelijk een redelijk inzicht in de advertentiekosten te verkrijgen.

2) Google levert deze advertentiemethode via een zogenaamde „Ad Server“. Balluff gebruikt cookies van Ad Server die bepaalde activiteiten meten, zoals het invoegen van advertenties of het klikken door een gebruiker. Als u op deze website terechtkomt via een Google-advertentie, wordt er een cookie opgeslagen door Google Adwords op uw pc. Deze cookies verliezen over het algemeen hun geldigheid na 30 dagen en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. Voor deze cookie worden de unieke cookie-ID, het aantal advertentievertoningen per plaatsing (frequentie), de laatste vertoning (relevant voor conversies na het bekijken) en de opt-out-informatie (markering dat de gebruiker niet langer contact wenst), over het algemeen opgeslagen als analysewaarden.

3) Met de cookies van Ad Server kan Google uw internetbrowser herkennen. Als u bepaalde pagina‘s van de website van een AdWords-klant bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en Balluff zien dat u op die advertentie heeft geklikt en bent doorgestuurd naar de website van Balluff. Een andere cookie is verbonden aan elke AdWords-klant. Deze cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten.

Balluff verzamelt en verwerkt géén persoonlijke gegevens met bovenomschreven manier van adverteren. Google verstrekt alleen statistische analyses, op basis waarvan Balluff inzicht krijgt welke manier van marketing het meest effectief is. Balluff ontvangt dus geen aanvullende gegevens van het gebruik van dit advertentie-medium. Bovendien kan Balluff de gebruikers die deze informatie gebruiken, niet identificeren.

4) Door het gebruik van de marketingtools van Google Adwords wordt in uw browser automatisch een rechtstreekse verbinding met de Google-server tot stand gebracht. Balluff heeft geen invloed op de reikwijdte en verdere verwerking van de gegevens die Google via het gebruik van deze tools verzamelt. Om die reden informeren wij u op basis van hetgeen bij ons op dit moment bekend is: met de integratie van AdWords Conversion ontvangt Google de informatie dat u de pagina van deze website hebt bezocht of dat u heeft geklikt op een van de advertenties van Balluff.

Als u bent geregistreerd voor een Google-service, kan Google dit bezoek aan uw account verbinden. Zelfs als u niet bent geregistreerd bij Google of niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat deze provider uw IP-adres te weten komt en dit opslaat.

5) U kunt het ‘volgen’ van uw gegevens, zoals hierboven beschreven, op verschillende manieren voorkomen:

a) door uw browser zodanig in te stellen, dat cookies van derden geweigerd worden waardoor u geen advertenties van externe leveranciers ontvangt;

b) door het deactiveren van bovenomschreven cookies. U kunt uw browser zodanig instellen dat cookies van „www.googleadservices.com“, worden geblokkeerd. Zie daarvoor www.google.de/settings/ads, De instelling wordt verwijderd wanneer u de cookies verwijdert;

c) door de-activering van de interesse-gerelateerde advertenties van aanbieders, die zijn aangesloten bij de link www.aboutads.info/choices. Via die link kunt u instellen van welke aanbieder u wel of juist geen advertenties wenst te ontvangen;

d) door permanente de-activering in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome onder de link www.google.com/settings/ads/plugin. Houd er rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van onze website meer kunt gebruiken.

6) De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is art. 6 lid 1 aanhef en sub f AVG. Verdere informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u op: www.google.com/intl/nl/policies/privacy en op services.google.com/sitestats/de.html. U kunt ook de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken op www.networkadvertising.org. Google is gebonden aan het EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

8. Duur van opslag

Balluff slaat uw persoonlijke gegevens slechts op voor de duur die nodig is voor het beoogde doel van gegevensverzameling of zolang de wet dit van Balluff eist. Na deze periode worden gegevens alleen bewaard als dit vereist is volgens de wet, regelgeving of andere voorschriften van de Europese Unie of een lidstaat van de Europese Unie, waaraan Balluff is gebonden. Meer informatie daarover vindt u bij de desbetreffende onderwerpen op onze website.

9. Bezwaar tegen verwerking gegevens of intrekking toestemming

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens, op elk gewenst moment weer intrekken. Uw bericht van herroeping kunt u sturen naar Info.nl@balluff.nl. Wel moet u er rekening mee houden dat Balluff wettelijk verplicht kan zijn om uw gegevens te blijven opslaan, ondanks uw bezwaar of annulering.

Natuurlijk kunt u op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor advertentiedoeleinden. Onze contactgegevens vindt u onder Paragraaf 1 Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en met wie kan ik contact opnemen?

10. Uw rechten

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt, bent u een ‘betrokkene’ in de zin van de AVG en hebt u de volgende rechten tegenover de verantwoordelijke instantie:

 • Recht van toegang
 • Recht van rectificatie of verwijdering
 • Recht om de verwerking te beperken
 • Recht van bezwaar tegen de verwerking
 • Recht van gegevensoverdracht

U hebt het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de wijze waarop Balluff uw persoonlijke gegevens verwerkt.

11. Wijzigingen in de privacyverklaring

Vanwege de voortdurende ontwikkeling van het internetaanbod en wijzigingen in wet- en regelgeving, kan onze privacyverklaring in de toekomst worden aangepast. Neem daarom geregeld nota van de actuele versie van deze privacyverklaring.

 

Naar boven